PN1: Algoritmično razmišljanje

Učna ura je namenjena izvedbi pri neobveznemu izbirnemu predmetu računalništvo, ki se izvaja v 2. triadi (4., 5., 6. razred) in se nanaša na vsebine iz algoritmičnega razmišljanja.

Operativni učni cilji:

Učenci:

  • razumejo pojem algoritem,
  • znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
  • znajo algoritem predstaviti simbolno.
  • sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.

Potek ure:

Učitelj bi učno uro začel z uvodno motivacijo. Učitelj se postavi na drug konec razreda in učence pozove, da naj mu podajo navodila po korakih s pomočjo katerih bo prišel do svoje mize. Učence usmeri, da navodilo razbijejo na čim manjše korake, npr. pojdi 10 korakov naprej, obrni se levo, stopi korak nazaj,… Po uspešnem prihodu k mizi učitelj učencem razloži, da so mu oni sedaj podali algoritem. Razloži jim, da algoritem predstavlja navodila po korakih za reševanje problema. Pozove jih, da se še sami spomnijo kakšen algoritem iz vsakdanjega življenja. Pri tem jim pomaga s svojimi primeri, npr. jutranja rutina, pot do doma, recept za palačinke. O vseh primerih se pogovorijo in jih razdelijo na manjše korake. Po končanem pogovoru bi učenci na tabličnih računalnikih igrali igro Lightbot Hour. Vsak učenec bi v svojem tempu reševal naloge iz sklopa Osnove. Prvo nalogo bi rešili skupaj, da jim učitelj razloži kaj pomeni posamezen ukaz in kakšna so pravila. Vsi bi rešili prvih 6 stopenj, preostale tri pa bi reševali le hitrejši učenci. Učitelj bi krožil po razredu in po potrebi pomagal učencem. Po zaključku igranja bi učenci reševali še naloge na učnem listu. Če jim ne bi uspelo vsega rešiti v šoli, bi naloge dokončali doma.

Učni list by MetaM is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

VIRI:

Code.org (b. d.). Lesson 3: Happy Maps, CS Fundamentals 2020/21. Pridobljeno 29. 6. 2021 s: https://curriculum.code.org/csf-20/coursea/3/

Krajnc, R. (ur.). (2013) Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 16.6.2021 s Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Lightbot (b. d.). Pridobljeno 12. 6. 2021 s: https://lightbot.com/

Algoritmično razmišljanje by METAM is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja