Označeno: vaje

Formativno preverjanje znanja s pomočjo digitalne tehnologije

V dani objavi bo objavljeno formativno preverjanje znanja za neobvezni izbirni predmet računalništva in bo preverjal znanje na temo algoritmov. Preverjanje bo preverjalo naslednje učne cilje: PREVERJANJE Dano preverjanje je namenjeno 45 min reševanju....

Dostopnost