Označeno: code.org

Učno gradivo za učence 2. triletja za razvijanje računalniškega mišljenja

V današnjem digitalnem svetu, kjer tehnologija prevladuje v vsakdanjem življenju, je razumevanje osnov računalništva in sposobnost reševanja problemov s pomočjo računalniškega mišljenja postalo ključno za uspeh in učinkovitost v številnih področjih. Pripravila sem učno...

ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE

Operativni učni cilji: Učenci razumejo pojem algoritma, učenci znajo vsakdanji problem opisati kot zaporje korakov, učenci znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo, učenci sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug, učenci znajo dokončati  in...

Dostopnost