Kategorija: PN3

OBRAVNAVA IZBRANE PROGRAMSKE OPREME PRIMERNE ZA OBDELAVO RASTRSKE GRAFIKE

Izhajajoč iz učne načrta OIP računalništvo (3. triletje osnovna šola) sem na temo računalniške točkovne slike obravnavala in vrednotila programsko opremo oziroma aplikacije, ki so za obdelavo omenjene grafike primerne. S pomočjo teh lahko...

Obravnava izbrane programske opreme oz. aplikacij za poučevanje v 3. triletju OŠ

V osnovni šoli lahko, kot učitelji, pri izbirnem predmetu računalništvo, poučujemo urejanje video vsebin v različnih aplikacijah oziroma programski opremi. Za usvajanje digitalnih kompetenc na tem področju lahko za 3. triletje osnovne šole izberete...

Dostopnost