Kategorija: Kurikulumi

Refleksija na računalništvo v Sloveniji

OSNOVNOŠOLSKO RAČUNALNIŠTVO? Računalništvo je v slovenskih osnovnih šolah v primerjavi z drugimi državami precej nerazvito oz. zaostalo. Otroci se z računalniškim predmetom srečajo šele v 4. razredu in še to, če je dovolj zainteresiranih,...

Računalništvo v Sloveniji

Moje osebno prepičanje oziroma mnenje o položaju predmeta računalništva v osnovni šoli. Zdi se mi narobe že samo to da ni obvezni predmet, ampak je tudi celo neobvezni izbirni predmet v drugi triadi in...

Programiranje v osnovnih šolah

Kaj sploh je Coding ali programming in zakaj je pomemben za šolstvo? Programiranje je razvijanje in implementacija različnih različic od ukazov, tako da računalniku omogoča izvedbo neke naloge oziroma problema. Tej ukazi (so napisani...

kurikulum v Veliki Britaniji

V Veliki Britaniji so na področju računalništva v kratkem času zelo napredovali. Od zastarelega in dolgočasnega računalniškega predmeta so napredovali k zanimivemu sodobnemu programu. Največjo vlogo pri spremembah je odigrala delovna skupina Computing at...