Kategorija: Scratch in alternative

Scratch

Naloga: Iz daljave pripelji rakca. V pomoč naj ti bo konceptna kartica. Koncept: povečava (premik), ponovitev. Spodnjo fotografijo si naloži na svoj računalnik, saj jo bo potrebno vključiti v nalogo. Naloga je primerna za učence od četrtega...

Scratch in alternative

Konceptna kartica Ciljna publika je 6. razred. Predznanje potrebno je osnovno poznavanje scratcha ter osnove programiranja. Učenec zna sprogramirati nalogo na učni kartici. Učenec zna razložiti kodo naloge in zakaj koda deluje tako kot...

Scratch

Navodilo naloge, ki jo morajo narediti učenci, je napisano na konceptni kartici. kartica: scratch_card Naloga je primerna za otroke 2. triade pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo. Naloga se v učnem načrtu povezuje z vsebino algoritmi...

Scratch in alternative

Ciljna publika: Naloga je primerna za učence druge triade, natančneje za 4 razred, saj spoznajo osnovne korake in zanko v Scratch Jr. in tako lažje nadaljujejo v programu Scratch. Predznanje ni potrebno. Nalogo bi...

SCRATCH IN ALTERNATIVE

Opredelitev ciljne publike Podana naloga je namenjena učencem petega in šestega razreda(to pomeni učenci stari 11-12 let).  Predhodno znanje, ki ga učenci potrebujejo je znanje operativnih ciljev iz algoritmov. Učenci naj rešijo nalogo s...

SCRATCH IN ALTERNATIVE

ANIMACIJA V SCRATCHU Naloga: V Scratchu naredi animacijo. Pomagaj si s konceptno kartico. Ciljna publika: Učenci 4. razreda osnovne šole (starost, 9 let). Pripomočki: Računalnik z internetom. Predznanja: Kako se prižge računalnik, internet in...