REFLEKSIJA O POLOŽAJU PREDMETA RAČUNALNIŠTVO V SLOVENIJI V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru predmeta Informacijsko komunikacijske tehnologije za poučevanje računalništva bom v prispevku predstavila položaj izbirnega predmeta računalništvo v slovenskih osnovnih šolah. Podala bom svoje mnenje in tudi informacije z zanesljivih virov na to temo.

Kaj menite o položaju predmeta računalništvo na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet?

Računalništvo je v Sloveniji zaenkrat neobvezni premet. Torej ga učenci lahko izberejo kot enega izmed obveznih ali neobveznih izbirnih predmetov. V drugi triadi je to lahko neobvezni izbirni predmet, v tretji triadi pa postane eden izmed obveznih izbirnih predmetov. Pri tem je potrebno poudariti, da se na računalništvo ne vpiše veliko učencev. Šolstvo v Sloveniji ne daje velikega poudarka na poučevanje računalništva, kakor to počno nekatere tuje države. Slovenija se kljub vidnim rezultatom v tujini, kaj čudovitega prinaša računalniško mišljenje, ne nagiba najbolj k uveljavi računalništva kot obvezni predmet.

Ker z računalniškim mišljenjem razvijamo sposobnost reševanja problemov tudi na drugih področjih, sem mnenja, da bi morali v tretji triadi uvesti obvezni predmet računalništva. Otrokom bi tako omogočili razvijanje digitalne kompetence že v osnovni šoli, kar je ključno znanje današnjega sveta.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulum) in kako?

Seveda. Učitelji smo ključ do uspeha. Učitelj ima ključno vlogo pri prenosu znanja na učence. Učitelj po kurikulumu načrtuje učne ure, ki so skrbno načrtovane, sistematične in načrtno usmerjene v operativne cilje za usvojitev določenega splošnega cilja. Oziroma za usvojitev računalniškega mišljenja. Če učitelj ne bi imel izdelane vizije za celotno učno leto, učencev ne bi mogel pripeljati na visoko stopnjo računalniškega mišljenja. Torej je izredno pomembno kako učitelj načrtuje aktivnosti in poučevanje predmeta, da bo na koncu kakovosten rezultat.

Učenci bodo prišli do cilja, če jim učitelj postavlja praktične naloge. Spodbuja računalniško mišljenje, uporabo algoritmov, znanje programiranja, ustvarjalnost, logično razmišljanje… Pomaga si lahko tudi z interaktivnimi platformami ali aplikacijami (scratch). Možnosti je neomejeno. Potrebno pa jih je znati kakovostno izkoristiti.

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Računalništvo poučujejo predvsem programerji, ki niso podkovani na pedagoškem področju. Zdi se mi nujno, da kdor poučuje, zna poučevati. Torej ima pedagoško znanje poleg tehničnega. V šoli je izredno pomembno, da učitelji znajo na razumljiv način predstaviti snov učencem. To pridobimo s pedagoškim znanjem.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID je računalnikar organizator informacijskih dejavnosti. Je načrtovalec ter glavni svetovalec vodstvu in uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Njegova glavna naloga je predvsem učiteljem svetovati in pomagati pri uporabi IKT ter jih obveščati o novostih in spremembah. Po potrebi ROID tudi administrira obstoječe računalniško omrežje, skrbi za pravilnost delovanja strojne in programske opreme ter rešuje vsakodnevne uporabniške težave, ni pa to njegova osnovna dejavnost, saj ROID ni ne serviser ne vzdrževalec opreme, temveč le koordinator. V praksi pa ROID skrbi za vse naprave na šoli in pripomore k vsaki digitalni zadevi.

Kaj bi vi spremenili?

V tretjo triado bi vpeljala obvezni predmet računalništvo, ki bi se nadaljeval do konca srednje šole. prav tako bi zahtevala, da ima vsak, ki poučuje, pedagoško znanje.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Pri uvodnem predmetu računalništva bi uporabila začetke logičnega in računalniškega mišljenja. Začeli bi razvijati digitalno pismenost. Seznanila bi jih z osnovnimi koncepti, kot so zanke, pogojni stavki in zaporedja. Nadaljevala bi z lahkimi nalogami algoritmov. Poudarek bi bil predvsem na interaktivnosti, saj si v prvi vrsti želim, da bi učence predmet pritegnil. Te vsebine so primerne za otroke stare od 9 let dalje, saj so takrat že sposobni razvijati računalniške kompetence.

VIRI

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Lokar, M. (2007)  Vloga in pomen ROID https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/lokar-ROID_SIRIKT07.pdf

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost