REFLEKSIJA NA POLOŽAJ PREDMETA RAČUNALNIŠTVO V OSNOVNIH ŠOLAH

V tej refleksiji bom razpravljala o trenutnem položaju predmeta računalništvo v osnovnih šolah, izbirnosti predmeta, učiteljih, ki poučujejo računalništvo, ter predlagala spremembe, ki bi lahko izboljšale poučevanje tega predmeta.

Kaj menite o položaju predmeta računalništvo na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neobvezni izbirni predmet?

Trenutno je računalništvo v slovenskih osnovnih šolah obravnavano kot neobvezen izbirni predmet v drugi triadi in kot obvezni izbirni predmet v tretji triadi. Računalništvo je v primerjavi z drugimi predmeti, kot so matematika, naravoslovje in jeziki, postavljeno v podrejen položaj. Predmet računalništvo bi moralo biti tako kot ostali predmeti prepoznano kot enako pomemben predmet. Digitalna pismenost je ključnega pomena v današnjem tehnološko naprednem svetu.

Menim, da bi moral biti predmet računalništvo obvezen že v drugi triadi. Učencem bi vključitev osnov računalništva v zgodnje izobraževalne stopnje omogočila, da že zgodaj razvijejo računalniško mišljenje in osnovne digitalne veščine. Tako bi se učenci lahko bolje pripravili na nadaljnje izzive, ki jih prinaša hitro razvijajoči se svet.

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulum) in kako?

Učitelji imajo ključno vlogo pri razvoju računalniškega mišljenja med učenci. Skladno s kurikulum lahko učitelji spodbujajo razvoj teh veščin z uporabo projektno usmerjenega učenja, kjer učenci rešujejo praktične probleme z uporabo algoritmov in programiranja. Vedno več držav spreminja šolske kurikulume, kamor dodajo računalniško mišljenje kot enega glavnih konceptov pri ustvarjanju, ter razumevanju reševanja problemov. Učitelji lahko uporabljajo tudi interaktivne platforme, kot so Scratch, Code.org in drugi viri, ki spodbujajo ustvarjalnost in logično razmišljanje. Pomembno je, da se učitelji stalno izobražujejo in sledijo sodobnim trendom ter metodam poučevanja računalništva.

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Trenutno računalništvo pogosto poučujejo učitelji, ki niso specializirani za to področje. Menim, da je nujno, da računalništvo poučujejo učitelji, ki imajo specializirano izobrazbo in usposobljenost na tem področju. Tako bodo lahko učinkovito prenašali svoje znanje in navdušenje nad predmetom na učence. Pomembno je, da učitelj ve kaj se od njega pričakuje in ta pričakovanja tudi izpolni, zato mora dobro poznati učni načrt predmeta.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

Vloga računalnikarja na osnovnih šolah (ROID) je pogosto podcenjena in premalo izkoriščena. ROID bi moral biti ključen pri podpori učiteljem in učencem pri uporabi tehnologije, vzdrževanju računalniške opreme in implementaciji novih tehnologij v učni proces. Tudi pri delu ROID-a je enako kot pri poučevanju računalništva. Tudi delo ROID-a po nekaterih šolah opravljajo osebe, ki niso specializirane za to delovno mesto.

Računalničar na osnovni šoli, igra ključno vlogo pri zagotavljanju nemotenega delovanja računalniške infrastrukture in podpore učiteljem ter učencem pri uporabi informacijske tehnologije v izobraževalnem procesu. Vloga ROID je zelo raznolika in obsega več pomembnih nalog, ki prispevajo k učinkovitemu in uspešnemu poučevanju računalništva in uporabi tehnologije v šolah. Vloga ROID je izjemno pomembna za zagotavljanje učinkovitega poučevanja in učenja v sodobnih osnovnih šolah, kjer tehnologija igra vse večjo vlogo.

Kaj bi vi spremenili?

Ena od ključnih sprememb, ki bi jih uvedla, je zgodnejša uvedba obveznega predmeta računalništva. Predmet bi moral postati obvezen že v drugi triadi, kar bi omogočilo boljšo pripravo učencev na kasnejše izzive. Prav tako bi povečala število ur, namenjenih računalništvu, in zagotovila, da ta predmet poučujejo specializirani učitelji.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Uvodni predmet iz računalništva bi moral biti zasnovan tako, da otroke pritegne in jim predstavi osnovne koncepte računalništva na zabaven in dostopen način. Za uvodni predmet računalništva bi izbrala vsebine, ki pokrivajo osnove algoritmov, programiranja, podatkov in digitalne pismenosti. Učenci bi se seznanili z osnovnimi koncepti, kot so zaporedja, zanke in pogojni stavki, ter bi se naučili osnov programiranja v vizualnih programskih okoljih, kot je Scratch. Te vsebine so primerne za učence, stare 9-10 let, saj v tej starosti že imajo osnovno razumevanje logičnega mišljenja in so sposobni uporabljati računalnik za reševanje preprostih nalog. Ta starostna skupina je že dovolj zrela, da razume osnovne koncepte.

Viri:

Krajnc, R., Nančovska Šerbec, I., & Žerovnik, A. (2013). Učni načrt, Program osnovna šola, Računalništvo: neobvezni izbirni predmet (1. izd.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija] (1. natis). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Lokar, M. (2007)  Vloga in pomen ROID https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/lokar-ROID_SIRIKT07.pdf

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost