PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

Za tretjo projektno nalogo sem si izbrala medpredmetno povezavo geografije in urejanja besedil. Učna ura je namenjena učencem 7. razreda. Za realizacijo ciljev bi potrebovali 90 minut (dve šolski uri). Tema, ki jo bomo obravnavali je spoznavanje Srednje Evrope.

OPERATIVNI CILJI – GEOGRAFIJA

 • določi geografsko lego Srednje Evrope,
 • našteje države Srednje Evrope in njihova glavna mesta ter jih pokaže na zemljevidu,
 • na podlagi statističnih podatkov primerja države med seboj po velikosti,
  številu prebivalstva

OPERATIVNI CIILJI – UBE

 • izberejo ustrezen računalniški program in ga zaženejo v grafičnem operacijskem sistemu,
 • v programu zna izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
 • zna oblikovati predstavitev,
 • dokument shranijo in ga naložijo v skupno rabo.

METODE DELA

 • metoda razlage,
 • frontalna,
 • metoda pogovora.

OBLIKE DELA

 • individualna oblika,
 • delo v skupinah.

OPSI AKTIVNOSTI IN NALOG ZA REALIZACIJO UČNIH CILJEV

 1. Učna ura

Učna ura bi potekala v računalniški učilnici, kjer bi učencem na začetku predstavila cilj aktivnosti in navodila o tem kako pripraviti predstavitev. Učence bi razdelila v pare. Vsaka skupina bi si nato izbrala državo iz Srednje Evrope, o kateri bi pripravila kratko predstavitev v programu PowerPoint. Učenci bi se s pomočjo učitelja najprej prijavili v Office365. Nato bi začeli z iskanjem virov iz spleta in učbenika. Vsebina predstavitve bi zajemala zgoraj opisane operativne cilje. Za pomoč bi jim bila na voljo. Ko bi končali s predstavitvijo bi jim pokazala kako datoteko naložiti v OneDrive in jo dati v skupno rabo s sošolci in učiteljem. Ime datoteke bi vsaka skupina shranila pod imenom država.pptx.

2. Učna ura

Naslednjo učno uro bi vsaka skupina svojo obravnavano državo predstavila pred razredom. S tem bi učenci pridobili osnovno znanje o srednjeevropskih državah, ki bi ga na koncu preverili s kvizom Kahoot. Poleg geografskih vprašanj bi kviz obsegal tudi znanje iz urejanja predstavitev in shranjevanja v oblaku.

VIRI

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija]. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf 

Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., & Lilek, D. (2011). Učni načrt, Program osnovna šola, Geografija. Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf  

pridobljeno dne 19. 6. 2023)

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost