PN3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

Za načrtovanje medpredmetne povezave sem si izbrala predmeta geografija in urejanje besedil. Prva učna ura se izvaja med predmetom UBE, druga pa med geografijo. Učna ura se izvaja dva tedna pred pisnim ocenjevanjem iz geografije. Namenjena je učencem tretje triade. Aktivnost traja 2 šolski uri oziroma 90 minut.

OPERATIVNI CILJI

Geografija

 • ob zemljevidu imenuje države Evrope in njihova glavna mesta,
 • opiše in opredeli države glede na velikost, število prebivalcev, geografsko enoto in prevladujoče podnebje

Urejanje besedil

 • v programu zna izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
 • v urejevalniku besedil napiše krajše besedilo ter ga z izbiro in uporabo ustreznih ukazov oblikuje.

Metode in oblike dela

 • učna metoda razlage,
 • učna metoda pisnih del,
 • frontalna učna oblika in delo v skupinah.

Potek učne ure

Prvi del učne ure spada v predmet UBE. Učenci se najprej prijavijo v Office365. Vpišejo se s šolsko identiteto. Najprej z učenci ponovimo osnovne funkcije programa Microsoft Word. Pojasnimo, kako oblikujejo pisavo, različne tipe pisav, kako urejajo odstavke, poševni tisk… Učitelj pokaže kako se dokument odpre, kako se datoteko shrani in preimenuje. Razložimo jim tudi, kaj so oblačne storitve ter kako delujejo. Učenci ponavljajo za učiteljem na svojih računalnikih. Če imajo vprašanje, vprašajo učitelja, ta jim odgovori.

Navodila

Prvo učno uro učitelj pove, da bodo izdelali skupne zapiske za geografijo v Wordu. Datoteke bodo nato shranili na OneDrive, ki bo uporabnikom omogočal skupno rabo in sinhronizacijo datotek.

Pri izdelovanju zapiskov si lahko pomagajo s svojimi zapiski v zvezku, učbenikom in spletom.

Za učence imam na listkih napisana imena evropskih držav. Učenec žreba en listek. Za državo, ki jo je izžrebal napiše glavno mesto, velikost, število prebivalcev, geografsko enoto in prevladujoče podnebje. Ko to naredi, napiše še nekaj zanimivosti ali še druge glavne značilnosti države. Besedilo uredi v programu Microsoft Word.

Naslov:

 • pisava: Calibri
 • velikost: 16pt
 • pisava: odebeljena
 • barva: rdeča
 • razmik med vrsticami: 1,5

besedilo:

 • pisava: Calibri
 • velikost: 12pt
 • poravnava: obojestranska
 • barva: črna

Orodja

 • Office365
 • OneDrive
 • Učbenik za geografijo

Drugo učno uro bi vsak učenec predstavil svojo državo. Za državo, ki jo je izžrebal bi povedal katero je njeno glavno mesto, velikost, koliko ima prebivalcev, geografsko enoto in prevladujoče podnebje. Za na konec bi povedal še nekaj zanimivosti o državi.

Ko bi končali s predstavitvami bi še ponovili kako urejamo besedila.

PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU URE

Kahoot!

Viri:

Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija]. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf 

Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., & Lilek, D. (2011). Učni načrt, Program osnovna šola, Geografija. Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf  

(Pridobljeno dne 7. 6. 2023)

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost