Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku

Oblikovanje besedil in delo s podatki v oblaku v učnem načrtu

Učenci se z oblikovanjem besedil in delom s podatki v oblaku srečajo predvsem v 3. triletju pri obveznem izbirnem predmetu urejanje besedil. Pri tem predmetu se učijo osnov informatike in računalništva, obdelave podatkov in komuniciranja z uporabo informacijskih tehnologij. Naučijo se, kaj je naloga programske opreme in spoznajo programe, namenjene urejanju besedil in risarski program. Spoznajo tudi elektronsko pošto in delo s podatki.

Medpredmetne povezave

V sklopu obdelave podatkov in uporabe IKT je smiselno načrtovati medpredmetne povezave. Pri slovenščini lahko učenci dobijo za nalogo, da morajo z urejevalnikom besedil napisati spis na določeno temo in ga ustrezno oblikovati. Tudi pri angleščini lahko dobijo podobno nalogo, da morajo napisati krajši sestavek v angleščini. Risarski program lahko vključimo tudi pri likovni vzgoji, kjer otroci spoznajo grafiko. S pomočjo programske opreme lahko izdelajo likovni izdelek na kakršnokoli temo.

Aktualizacija

Temo bi lahko aktualizirali s storitvami v oblaku, npr. Office365, Oblak365 ali Google drive. Te storitve mnoge šole uporabljajo in menim, da bi bilo koristno, da jih tudi učenci spoznajo. Tako bi lahko ustvarjali tudi skupaj, saj te storitve omogočajo več uporabnikom, da vsak sodeluje iz svojega računalnika. Koristno je za delo na daljavo. Takšna aktualizacija in na sploh, da se učenci učijo sodobne uporabe programske opreme, bi imela velik doprinos, saj se s takšnimi storitvami vsakodnevno srečujemo in je pomembno, da jih poznamo, za učence je koristno tudi iz vidika skupinskega dela.

Katera znanja iz tega področja potrebujejo učenci

Menim, da so v današnjem času digitalne kompetence zelo pomembne. Obkroženi smo s tehnologijo in programsko opremo iz tega področja nas veliko uporablja praktično vsakodnevno. Primerno je, da učenci v osnovni šoli spoznajo urejevalnike besedil, delo s podatki in storitve v oblaku, ker jim to pomaga pri šolanju in jih bo to spremljalo skozi celotno izobraževanje in morda tudi v službi. Še vedno pa sem mnenja, da ni potrebno da vse obvladajo in da preveč uporabljajo tehnologijo, saj je to lahko zanje preobremenjujoče.

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost