RASTRSKA GRAFIKA

Umestitev v učni načrt: Računalniška omrežja

Splošni cilji predmeta

Pri predmetih s področja računalništva učenci in učenke:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;
 • spremljajo razvoj računalniške tehnologije;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov).

Operativni cilji predmeta

Po končanem izobraževanju znajo učenci in učenke:

 • z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti;
 • z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko in jo vriniti v besedilo;
 • uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev izdelane računalniške slike.

Specialno didaktična priporočila

 • Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Vsebinsko izhodišče pouka je vedno okolje, ki je učencem in učenkam blizu.
 • Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj učenkam in učencem odpira
  možnosti za uspešno in učinkovito uporabo računalnikov.
 • Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretična spoznanja.

Ocenjevanje

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. To ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.

Katalog znanja

Minimalno znanje:

 • z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko
 • v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz
 • našteti temeljne vrste programske opreme računalnika
 • izdelati preprosto spletno stran

Temeljno znanje:

 • z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti
 • vnesti in oblikovati podatke v preglednico
 • uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev izdelane računalniške slike
 • selektivno uporabiti podatke iz omrežja internet
 • razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov

Zahtevnejše znanje

 • vplesti spletno stran omrežje
 • narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo
 • napisati algoritem z vejiščem

Programi za urejanje slik

 • Photoscape X

Jezik uporabniškega vmesnika: Angleščina

Primeren je za operacijski sistem Windows in Mac OS. Z njim lahko izboljšamo fotografije s prilagajanjem barv, rezanjem, spreminjanjem velikosti, tiskanjem ipd.

 • Gimp

GIMP je brezplačna programska oprema, ki je na voljo za operacijske sisteme GNU/Linux, Mac OS, Windows in druge. Razširjen je za obdelavo digitalne grafike in fotografij s spleta. V programu najdemo številna orodja za oblikovanje, retuširanje, risanje, svetlost…

 • PhotoFiltre

Jezik uporabniškega vmesnika: Angleščina, Francoščina…

Je preprost za uporabo. Do njega lahko dostopamo brezplačno, brez prijave. S pomočjo programa lahko obračate ali zrcalite slike, jih pomanjšate ali povečate, igrate se lahko z barvnimi variacijami in prelivi, sliko lahko postarate ali posivite prav tako lahko spreminjate svetlobo, kontrast, nasičenost barv.

Povezave za učitelje in učence za učenje uporabe izbrane PO

Ideja za izdelek z izbrano PO, ki bi ga učenci izdelovali pri pouku

Učenci naj na spletu poiščejo sliko (pri tem naj pazijo na licence). Na sliko naj nato narišejo nek predmet. Sliki lahko še spremenijo svetlost, kontrast ipd.

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost