AKTIVNOST KV3: SCRATCH IN ALTERNATIVE

IZBRANO ORODJE: BLOCKLY

TEMA:

Za realizacijo aktivnosti KV3 sem si izbrala orodje Blockly (slovenski verzijo), ki jo lahko najdemo na spletnem naslovu https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/editor.html.

 NAVODILO ZA UČENCE:

V Blockly-ju napiši program, ki bo preveril deljivost števil. Uporabi pravila za deljivost, ki jih že poznaš. Program naj uporabnika vpraša, da vpiše izbrano število. 

  1. Napiši program, ki bo preveril, ali je vpisano število deljivo s 5. Če je število deljivo s 5, naj izpiše »Vpisano število je deljivo s 5«, če število ni deljivo s 5 pa naj izpiše »Vpisano število ni deljivo s 5«.
  2. Napiši program, ki bo preveril, ali je vpisano število deljivo s 6. Če je število deljivo s 6, naj izpiše »Vpisano število je deljivo s 6«, če število ni deljivo s 6 pa naj izpiše »Vpisano število ni deljivo s 6«.
  3. Napiši program, ki bo preveril, ali je vpisano število deljivo s 36. Če je število deljivo s 36, naj izpiše »Vpisano število je deljivo s 36«, če število ni deljivo s 36 pa naj izpiše »Vpisano število ni deljivo s 36«.

CILJNA PUBLIKA:

Ciljna publika za reševanje tega problema so učenci 3. vzgojo izobraževalnega obdobja, ki že poznajo osnove programiranja z delčki, znajo v programu stavek. Poleg tega poznajo tudi pravila za deljivost s števili 2, 3, 5, 6, 8, 9 in 10, ki so se ji naučili pri matematiki. 

UČNI CILJI:

OPERATIVNI UČNI CILJI:

Učenci znajo:

  • napisati algoritem, ki preveri ali je vpisano število deljivo z različnimi števili.

REŠITEV:

a) Preverjamo deljivost s 5:

Najprej ustvarimo novo spremenljivko in jo poimenujemo, npr. številka.  Nastavimo vrednost te spremenljivke tako, da iz bloka »besedilo« izberemo možnost, kjer uporabnik sam vpiše želeno število ali besedilo. Za naš primer izberemo »vprašaj za število s sporočilom »Izberi si število:«. Sedaj moramo preveriti ali je število, ki ga je uporabnik vpisal, deljivo s 5 ali ne. To najlažje preverimo tako, da preverimo, če je ostanek pri deljenju tega števila s številom 5 enak 0. Uporabimo pogojni stavek ČE (nekaj je res) IZVEDI (nekaj) SICER (izvedi nekaj drugega). Pri naši nalogi izberemo torej pogojni stavek ČE in za pogoj napišemo OSTANEK PRI spremenljivka ŠTEVILKA / 5 = 0. Če je to res, naj program izpiše »Število je deljivo s 5« (to naredimo tako, da izberemo možnost »izpiši« in dopišemo želeno besedilo. Če naš pogoj ni resničen, uporabimo SICER in program naj izpiše »Število ni deljivo s 5«. 

Blockly – deljivost s 5 © 2022 by MA is licensed under CC BY-SA 4.0

b) Preverjamo deljivost s 6:

Najprej ustvarimo novo spremenljivko in jo poimenujemo, npr. številka 1.  Nastavimo vrednost te spremenljivke tako, da iz bloka »besedilo« izberemo možnost, kjer uporabnik sam vpiše želeno število ali besedilo. Za naš primer izberemo »vprašaj za število s sporočilom »Izberi si število:«. Sedaj moramo preveriti ali je število, ki ga je uporabnik vpisal, deljivo s 6 ali ne. Število je deljivo s 6, če je deljivo z 2 in s 3. Torej moramo preveriti oboje. To najlažje preverimo tako, da preverimo, če je ostanek pri deljenju vpisanega števila s številom 2 enak 0  IN če je ostanek pri deljenju vpisanega števila s številom 3 enak 0. Pri bloku POGOJI izberemo drugo možnost, ki nam omogoča preverjanje dveh pogojev naenkrat z operatorjem IN.  Uporabimo pogojni stavek ČE (oboje je res) IZVEDI (nekaj) SICER (izvedi nekaj drugega). Pri naši nalogi izberemo torej pogojni stavek ČE in za pogoj napišemo OSTANEK PRI spremenljivka ŠTEVILKA / 2 = 0 IN ŠTEVILKA / 3 = 0. Če je to res, naj program izpiše »Število je deljivo s 6« (to naredimo tako, da izberemo možnost »izpiši« in dopišemo želeno besedilo. Če naš pogoj ni resničen, uporabimo SICER in program naj izpiše »Število ni deljivo s 6«.

Blockly – deljivost s 6 © 2022 by MA is licensed under CC BY-SA 4.0

c) Preverjamo deljivost s 36:

Najprej ustvarimo novo spremenljivko in jo poimenujemo, npr. številka 2.  Nastavimo vrednost te spremenljivke tako, da iz bloka »besedilo« izberemo možnost, kjer uporabnik sam vpiše želeno število ali besedilo. Za naš primer izberemo »vprašaj za število s sporočilom »Izberi si število:«. Sedaj moramo preveriti ali je število, ki ga je uporabnik vpisal, deljivo s 36 ali ne. Število je deljivo s 36, če je deljivo s 4 in z 9. Torej moramo preveriti oba pogoja. To najlažje preverimo tako, da preverimo, če je ostanek pri deljenju vpisanega števila s številom 4 enak 0  IN če je ostanek pri deljenju vpisanega števila s številom 9 enak 0. Pri bloku POGOJI izberemo drugo možnost, ki nam omogoča preverjanje dveh pogojev naenkrat z operatorjem IN.  Uporabimo pogojni stavek ČE (oboje je res) IZVEDI (nekaj) SICER (izvedi nekaj drugega). Pri naši nalogi izberemo torej pogojni stavek ČE in za pogoj napišemo OSTANEK PRI spremenljivka ŠTEVILKA / 4 = 0 IN ŠTEVILKA / 9 = 0. Če je to res, naj program izpiše »Število je deljivo s 36« (to naredimo tako, da izberemo možnost »izpiši« in dopišemo želeno besedilo. Če naš pogoj ni resničen, uporabimo SICER in program naj izpiše »Število ni deljivo s 36«.

Blockly – deljivost s 36 © 2022 by MA is licensed under CC BY-SA 4.0

VIRI:

  • Anželj, G., Brank, J., Brodnik, A., Fürst, L., & Lokar, M. (2018). Slikovno programiranje: e-učbenik za uvod v programiranje (A. Brodnik, Ed.). Založba Fakultete za računalništvo in informatiko; Založba Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/

  • Batagelj, V. (2002). Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Računalništvo: [urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija]. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Zavod RS za šolstvo.

AKTIVNOST KV3: SCRATCH IN ALTERNATIVE © 2022 by MA is licensed under CC BY-SA 4.0

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost