AKTIVNOST KV6: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI V OBLAKU

Učni načrt za Računalništvo v okviru teme oblikovanja besedil in delo s podatki

Prva tema, s katero se v 3. triadi spoznajo pri predmetu računalništvo je urejanje besedil.

V prvem sklopu osnove informatike in računalništva se učenci in učenke preko raznih dejavnosti, kot so iskanje informacij, spoznavanje računalnika in temeljnih enot strojne opreme, razumevanje nalog teh enot, analiza načina zapisa podatkov in funkcij računalnika, razumevanje ter oblikovanje kriterijev za izbiro nakupa opreme, spoznajo naslednje vsebine:

• opredelitev informacije in podatka

• strojna in programska oprema računalnika

• enote računalniške strojne opreme

Našteti znajo različne načine zapisa podatkov, enote opreme in njihovo uporabo, kriterije kakovosti ter razlikujejo med programsko in strojno opremo.

V naslednjem sklopu obdelava podatkov in komuniciranje z uporabo informacije tehnologije preko dejavnosti, kot je uporaba računalnika za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij ter raziskovanje, da je možno informacijo predstaviti in posredovati na različne načine, spoznajo naslednje vsebine:

• pisanje in oblikovanje sporočila z urejevalnikom besedil

• shranitev sporočila

• izdelava računalniške slike z risarskim programom

• vrivanje slike v besedilo

• tiskanje dokumenta

• pošiljanje sporočila po elektronski pošti

• odgovarjanje na prejeto sporočilo

• primerjanje in vrednotenje elementov informacijske tehnologije

Izbrati znajo ustrezen računalniški program in ukaz, izdelati svoje področje in računalniško točkovno sliko, z urejevalnikom besedil napisati in oblikovati krajše besedilo, poslati in odgovoriti na sporočilo po elektronski pošti ter uporabiti pregledovalnik za internet.

V zadnjem sklopu programiranje preko dejavnosti, kot sta analiza preprostega problema in uporaba osnovnih korakov programiranja, spoznajo naslednji vsebini:

• risanje diagrama za linearen problem

• izdelava računalniškega programa

Napisati znajo algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem ter izdelati in spremeniti preprost računalniški program.

Medpredmetne povezave

  • Matematika

Računalništvo se vedno prepleta z matematiko in tako bi lahko izkoristili tudi učno uro. Učenci bi računali preko računalnikov, ali pa spoznali računalniško računanje v matematičnem jeziku. Lahko bi oblikovali tabele in risali razne grafe, lotili pa bi se lahko tudi logičnega in algoritmičnega mišljenja pri problemskih nalogah.

  • Likovna umetnost

Predmet računalništva se dobro poveže z likovno umetnostjo pri katerem bi učenci razvijali spretnosti na področju grafike (obdelovanje slik), dizajna (oblikovanje ozadja idr.) in urejanja besedil (postavitev, pisava itd.).

  • Slovenščina

Tudi slovenščina ima veliko vlogo pri računalništvu. Učenci bi lahko vadili in razvijali smisel za izražanje in komunikacijo tako, da bi pisali razna umetnostna besedila ali pa sestavljali neumetnostna besedila, ki bi si jih pošiljali recimo preko e-pošte (prošnja, zahvala, opravičilo).

Aktualizacija

Za kakovostno delo s podatki se mi zdi zelo dober paket Microsoft 365 (Office 365) storitev, ki vključujejo Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook in druge. V Wordu bi lahko učenci ustvarjali dokumente in izboljšali pisanje besedil, pri tem pa bi jih bile v pomoč vgrajene funkcije, ki bi prišle prav tudi pri matematičnih besedilih, če se nanesem na medpredmetno povezavo z matematiko. Tako bi lahko tudi v Excelu poenostavili zapletene podatke in ustvarili pregledne preglednice, v PowerPointu pa ustvarili dodelane predstavitve.

Pri tem bi poudarila prednost funkcije deljenja dokumentov, katera nam pri delu v skupinah/paru in prakticiranju sodelovanja zelo koristi. Učenci lažje stopijo v stik drug z drugim, si posredujejo vsebine, naloge in dokumente ter jih preprosto dopolnijo, popravijo in podajo povratno informacijo. Enako velja za komunikacijo z učiteljem, ki tako hitreje sodeluje in svetuje s skupino. Tako bi učenci utrjevali in poglabljali svoje znanje, hkrati pa se urili v sodelovanju in komunikaciji z drugimi.

Potrebna znanja

Dela na področju teme oblikovanja besedil in dela s podatki so v našem vsakdanju prisotna večino časa. Zato je pomembno, da se učenci dovolj zgodaj naučijo potrebnih znanj, da postanejo kompatibilni napredujoči se tehnologiji. Za to morajo znati oblikovati in napisati različna besedila v urejevalniku besedil, razvito morajo imeti besedišče in smisel za strukturiranje, izluščiti morajo podatke in informacije iz raznih virov ter jih na smiselni način upodobiti v novi, dopolnjeni obliki, podkrepljeni z slikami, grafi, preglednicami in drugimi. Da to uspešno izdelujejo so potrebna tudi znanja iz drugih področij in predmetov, ki so omenjeni v zgornjih medpredmetnih povezavah.

Znanja teh del so ključna tako v času šolanja, kot v času službe, saj so le ta v večini primerov neizogibna. Kot učitelji moramo zagotoviti korekten prenos potrebnih znanj na učence in jim omogočiti kakovostno komunikacijo in olajšano delo na področju oblikovanja besedil in dela s podatki.

This work is licensed under CC BY-NC 4.0

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost