Refleksija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji

Kaj menite o položaju predmeta “računalništvo” na OŠ? Izbirnost? Tretja triada: obvezni izbirni predmet? Druga triada: neovezni izbirni predmet?

Menim, da je položaj računalništva na osnovnih šolah zelo skromen glede na druge evropske države. Še posebej, ko sem obravnaval kurikulum Slovaške, sem res opazil kako veliko so le-te razlike, saj z računalništvom oziroma informatiko začnejo že v drugem razredu osnovne šole! Pri nas, si lahko učenci predmet računalništvo izberejo kot neobvezni izbirni predmet ŠELE v drugem triletju šolanja in v tretji triadi lahko izbirajo predmet računalništvo kot obvezni izbirni predmet. Ampak seveda kateri učenec si bi dodatno obremenoval svoje življenje že v drugem triletju z dodatnim predmetom. Menim, da je veliko učencev takih, kjer na neobvezne predmete gledajo, kot da ne obstajajo oziroma, kot zakaj bi to obiskoval, če pa ni obvezno? To bi se vsekakor moralo spremeniti, saj tehnologija se bo čedalje še bolj razvijala in če bo računalništvo v osnovni šoli še naprej tako šibko, kot je sedaj, bomo res v svetovnem izostanku…

Ali lahko učitelji razvijamo računalniško mišljenje (skladno s kurikulom) in kako?

Seveda, učitelji lahko razvijajo računalniško mišljenje skladno s kurikulom z raznimi aktivnostimi, kot smo jih izvajali mi sami s pomočjo Vidre oziroma računalništvo brez računalnika ter z različnimi spletnimi, mobilnimi aplikacijami.

Kdo uči računalništvo? Kaj vi menite o tem?

Predmet računalništvo učijo predmetni učitelji za računalništvo. Menim, da bi bili potrebni za poučevanje tega predmeta še dodatni tečaji, izobraževanja, ki bi bili pogoj za poučevanje računalništva, saj se mi zdi, da ta predmet poučujejo tudi nekateri učitelji, ki nimajo dovolj široke izobrazbe in niso na tekočem z IKT. Verjetno si bi pa najbolj želel, da bi ta poklic opravljali tisti, ki jim je tehnologija pri srcu in se z njo radi ukvarjajo ne le v šoli, ampak tudi izven.

Kdo je računalnikar na OŠ (ROID)?

ROID je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije, nosilec in načrtovalec uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v šoli. Njegova glavna naloga je predvsem učiteljem svetovati in pomagati pri uporabi IKT ter jih občasno obveščati o novostih in spremembah. Po potrebi ROID tudi administrira obstoječe računalniško omrežje, skrbi za pravilnost delovanja strojne in programske opreme ter rešuje vsakodnevne uporabniške težave, ni pa to njegova osnovna dejavnost, saj ROID ni ne serviser ne vzdrževalec opreme, temveč le koordinator. ROID je v prvi vrsti učitelj, ki skuša s svojim zgledom in znanjem k uporabi IKT pritegniti in navdušiti ostale sodelavce. Z rednim spremljanjem novosti in vplivov novih tehnologij na pouk in delo zaposlenih ROID soustvarja vizijo organizacije, strateško usmerja delovanje na področju IKT ter vodi projekte, ki uvajajo nove tehnologije. Torej ROID mora imeti veliko znanja glede strojne in programske opreme.

Kaj bi vi spremenili?

Definitivno bi spremenil to, da se lahko učenci odločijo za računalništvo že v nižjih razredih oziroma, da bi bil ta predmet obvezen, saj se mi zdi da pomaga pri otrokovem razvoju, prav tako pa se dan danes skoraj vsi otroci že zelo zgodaj srečajo z digitalno tehnologijo, torej to za njih ne bi bilo nič pretirano novega, le hitreje in lažje bi razumeli…. Čisto kot pa za dodatek, bi pa dodal tudi še en izbirni predmet, mogoče v srednji šoli in sicer esports, ki ga ponujajo že ponekod na Norveškem, Švedskem, Danskem itd.

Kakšne vsebine se vam zdijo primerne za uvodni predmet iz računalništva? Kateri starostni skupini otrok naj bi bil le-ta namenjen?

Menim, da je učbenik za 2. razred osnovne šole na Slovaškem idealen popotnik za učenje računalništva, že v zgodnjih letih. Vsebina, ki bi jo obravnavali so elementi, ki jih lahko srečamo zraven oziroma, ki so potrebni za delovanje z računalnikom, to so: miška, tipkovnica, monitor in računalnik. To vsebino, bi tako kot sem že omenil pri spremembah, bi predmet bil obvezen že v nižjih razredih in sem mnenja, da bi lahko to pričeli izvajati tako kot na Slovaškem, že v 2. razredu osnovne šole. Kasneje pa bi potem lahko uvedli še razne aktivnosti, igre, s katerimi lahko razvijamo računalniško mišljenje.

Viri

Program osnovna šola računalništvo, neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. (2013). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo.https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf.

Program osnovnošolskega izobraževanja računalništvo. Učni načrt. (2002). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. (b.d). https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2775&Filter=

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. (b.d). http://www.zgnl.si/roid/

Refleksija na osnovnošolsko računalništvo v Sloveniji by ardmen is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost