PN 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Izbral sem si medpredmetno povezavo učne ure geografije in UBE na temo dela s podatki, natančneje Temperatura, padavine, grafi in klimogrami.

Umestitev

Medpredmetna povezava je med UBE in geografijo, ter jo je mogoče izvesti v kateremkoli razredu tretje triade. Narava te učne ure je taka, da jo je mogoče prilagoditi neglede na katero snov se trenutno obravnava pri predmetu geografija (to je, ali se obravnava Ameriko, Evrazijo, Slovenijo-tukaj je lahko povezava tudi med posameznimi pokrajinami, še posebej tisti, v kateri se šola nahaja).

Operativni učni cilji

Učenci:

 • uporablja različne načine zbiranja in prikazovanja geografskih informacij;
 • na podlagi klimogramov sklepa o podnebju
 • uporabi osnovne štiri matematične in nekatere statistične operacije oziroma metode pri zbiranju, analiziranju in prikazovanju geografskih informacij pri pouku geografije (merilo, grafi/diagrami, tabela, starostne piramide, klimogrami idr.);
 • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu;
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;

Učne metode

 • učna metoda razlage
 • učna metoda praktičnega dela
 • učna metoda grafičnega dela

Oblike dela

 • frontalna
 • individualna

Opis aktivnosti in nalog

Aktivnost bi potekala skozi daljše časovno obdobje, priporočljivo vsaj mesec ali dva. Pri predmetu geografija bi glede na dano snov, ki jo obravnavajo (to je, Azija, Evropa, Amerika, Slovenija) dobili nalogo, da vsak dan pogledajo napovedano temperaturo ob isti uri dneva (po možnosti okoli 12 ure) za mesto, kraj, ki je določen vsakemu učencu posebej. V primeru, da to nalogo izvajamo v 9. razredu, ko se obravnava Slovenija, lahko vsi učenci merijo temperaturo za svoj kraj, kar doda še nov učni cilj merjenja in uporabo geografskih inštrumentov in je zelo priporočljivo. Svoje meritve zapisujejo v excelov dokument (office 365). Po mesecu ali dveh meritev nato v excelovi preglednici ustvarijo grafe o spremembi temperature. Omogočimo jim tudi dostop do podatkov za celo leto (lahko naročimo, da jih najdejo sami, saj so te vrste podatkov lahko dostopne), tako za padavine in temperaturo. S temi podatki izdelajo klimogram. Izdelane klimograme primerjamo med seboj in jih razdelimo v skupine glede na podnebne pasove.

Učenci se tako naučijo uporabiti excel, pridobivati podatke, izdelovati grafe in klimograme ter primerjati njihove meritve med seboj. Uporaba storitve v oblaku omogoča, da vsi učenci uporabljajo isto datoteko, vidijo kaj so naredili sošolci, primerjajo njihove in svoje meritve, poleg tega pa jih spodbuja pri delu (motivacija) in daje občutek skupine (skupinskega dela).

Priporočilo učitelju:

Vsakemu učencu lahko damo svoj kraj za preučevati ali pa večim istega, vendar tukaj naj gre še zmeraj za samostojno delo. S tem jim damo možnost, da meritve primerjata.

Orodje

Za vpisovanje meritev, izdelovanje grafa in primerjanja grafov med seboj uporabljamo excelov zvezek, ki je del office 365. Za preverjanje znanja uporabljamo H5P.


Viri

 • Geografija 1 © 2021 by Marjana Kralj Serša is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
 • Kako narišemo klimogram? (12.06.2021) by IV. osnovna šola Celje.
 • Predmetna kurikularna komisija za računalništvo skupina Vladimir Batagelj id. (2002). Učni načrt za izbirni predmet Računalništvo. Ministerstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. Pridobljeno na: gov.si
 • Predmetna komisija Karmen Kolnik id. (2011). Učni načrt, program osnovna šola, Geografija [Elektronski vir]. Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. Pridobljeno na: gov.si

PN 3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku by BKelvisar is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost