PN 1: Algoritmično razmišljanje

Učna ura je primerna za drugo triletje (4., 5. in pa 6. razred) in se nanaša na tematska sklopa Algoritmi in Programi.

Operativni cilji

Učna ura zajema naslednji operativne cilje, pri katerih učenci:

  • znajo vsakdanji problem zapisati kot zaporedje korakov,
  • algoritem predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v preprostem

Potek učne ure

Učenci so pojem algoritem že spoznali pri prejšnji uri in že napisali en vsakdanji problem kot zaporedje korakov z uporabo simbolov.

Za ponovitev jim podamo problem predstavitve poti. Učence razdelimo v skupine po tri. Vsaka skupina dobi učni list z mrežo na kateri je narisan želvak Franček in pa njegova hiška, kjer Franček stanuje. Naloga učencev je, da razmislijo in zapišejo navodila za pot, ki jo mora želvak Franček narediti, da pride do svojega doma. Navodila naj bodo postopna, dorečena, v pravilnem vrstnem redu in pa jasna. Ko učenci spišejo svoje algoritme, pokličemo enega izmed učencev, da nam predstavi svojega. Rešitev skupaj predebatiramo in (če ga učenec ni že našel) poiščemo najboljši način (z najmanj različnih in najmanj ukazi) [20 minut]

Učenci naj si naložijo mobilno aplikacijo Lightbot: Coding Hour in naj rešijo prvi sklop nalog (1-8). Z reševanjem teh nalog bodo učenci poglobili svoje znanje algoritma. Med reševanjem smo jim zmeraj na voljo za pomoč, vendar je priporočljivo, da se najprej obrnejo na druge člane njihove skupine. [20 minut]

Za domačo nalogo jim razdelimo učne liste, kjer bodo ponovili kar smo počeli pri uri. Zadnja naloga na učnem listu služi kot uvod k naslednji uri, zato naj jo učenci probaj rešiti, povemo pa jim, da lahko pride do morebitnega neuspeha in da to ni nič slabega. Pri naslednji uri je potrebno učni list tudi pregledati. [5 minut]

Priporočila za učitelje:

Pri izvajanju učne ure je pomembno, da učenci razumejo kaj je algoritem, zakaj je uporaben itd. Zato raje namenimo več časa uvod, kjer spoznajo ta pojem, da bodo vsi učenci razumeli predelano snov. Uvodni del lahko izvedemo tudi drugače ali pa z drugačnim gradivom, ta je zgolj predlog. Pred izvajanjem aktivnosti (to je ko uporabljajo Lightbot: Coding Hour) je pomembno, da imajo vsi učenci naloženo aplikacijo, mi pa moramo biti v času izvajanja pozorni, da bodo učenci resno delali in ne počeli kaj drugega na mobilnih napravah.

Viri:

Člani delovne skupine. Učni načrt. Program osnovna šola. Računalništvo: neobvezni izbirni predmet [elektronski vir] (2013). Ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. Pridobljeno na: http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Lightbot Inc. Aplikacija Lightbot: Code Hour (2017). Pridobljeno na: https://lightbot.com/


PN 1: Algoritmično razmišljanje by BKelvisar is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 64 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost