KV1: PREDSTAVITEV

Umestitev v učni načrt

Tematski sklop predstavitev spada pod izbirni predmet Računalništvo področje Multimedije.

Splošni cilji predmeta Računalništvo:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • razvijajo komunikacijske zmožnosti;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta (Multimedija):

 • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo;
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske;
 • predstaviti informacijo z več mediji;
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacij;
 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev;
 • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik.

Specialnodidaktična priporočila:

Učenci spoznajo vlogo in pomen predstavitev v vsakdanjem življenju. Samostojno oblikujejo in predstavijo informacije. Z razlago in pogovorom ugotovijo prednosti predstavitve, ki je oblikovana z računalniškim programom. Učenci samostojno spoznavajo uporabo in možnosti, ki se jim ponujajo pri oblikovanju predstavitve. Izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, ki jo predstavijo sošolcem. Kot učitelj jim omogočim dokončanje izdelka v okviru njihove razvojne stopnje, predznanju in individualnim sposobnostim.

Ocenjevanje

Učenci pri predmetu dobijo najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka.

Pri ustnem ocenjevanju se ocenjuje uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov ter neodvisnost pri uporabi računalnikov.

Pri ocenjevanju izdelka se ocenjuje uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, jasnost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij .

Katalog znanja (minimalno, temeljno, zahtevnejše)

Minimalno znanje:

 • z urejevalnikom besedil dopolni besedilo in ga uredi;
 • umesti sliko v besedilo;
 • opiše kako je uporabil računalnik.

Temeljno znanje:

 • uporabi slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta ter pri tem upošteva licence;
 • ovrednoti podatke na internetu, jih dopolni in vključi v svojo predstavitev;
 • razloži zakaj je multimedijska predstavitev bolj kakovostna od monomedijske;
 • izdela preprosto računalniško prestavitev.

Zahtevnejše znanje:

 • primerja dva programa za izdelovanje predstavitev in ju kritično vrednoti.

Kratek pregled po lastnostih programov za izdelovanje predstavitev:

Power Point (program):

 • Lastnosti glede na OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1.
 • Jezik vmesnika: slovenščina.
 • Prijaznost: zelo prijazen program za uporabo, do vseh funkcij možno hitro odstopati (slikovne oznake).
 • Zahtevnost: ni zahteven, uporabniki se ga hitro navadijo.

Prezi (na spletu):

 • Jezik vmesnika: angleščina.
 • Prijaznost: prijazen za uporabo, uporabnik lahko brez težav najde, kar išče. Edina slabost Prezija je morda ta, da se mora uporabnik registrirati, če želi Prezi uporabljati.
 • Zahtevnost: zahtevnejši od Power Point-a, med drugim tudi zato, ker je v angleščini.

Google slides (na spletu):

 • Jezik vmesnika: angleščina.
 • Prijaznost: ni tako prijazen, ker so ikone premajhne, slabši pregled nad vsemi možnostmi, ki jih ponuja.
 • Zahtevnost: bolj zahteven za uporabo, zaradi dostopnosti v angleškem jeziku in slabše preglednosti.

Power Point

Vsebinski opis: Power Point je program, v katerem lahko ustvarjamo predstavitev. Z njim lahko oblikujemo diapozitive na način, da vanje vnašamo besedilo, slike, spletne povezave, videoposnetke, grafe… Power Point je potrebno namestiti na računalnik in ga plačati.

Zahtevnost uporabe: Program je prijazen in ni zahteven za uporabo. Do vseh funkcij je možno hitro dostopati, še posebej, če ima posameznik predznanje iz oblikovanja besedil. Večina funkcij je tudi simbolno prikazanih. Na prosojnicah so ikonce za dodajanje slik, grafov, povezav, tabelc…

Jezik uporabe: Slovenščina

Power point uporabnikom ponuja prijazno okolje, v katerem oseba brez težav dostopa do posameznih funkcij. Primeren je tudi zaradi enostavnega načina uporabe in dostopnosti v slovenskem jeziku. Program je pregleden in sistematično zasnovan.

Ideja izdelka: Otroci naj oblikujejo predstavitev njihovega najlepšega izleta. izdelek naj vsebuje naslove in podnaslove. Vanj naj vključijo tudi slike in posnetke, če so jih sami posneli, v nasprotnem primeru pa naj upoštevaju tudi licence.

Delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno_brez predelav 4.0 Mednarodna.

This image has an empty alt attribute; its file name is Cc_by-nc-nd_euro_icon.svg-1.png

Viri

Krajnc, R. (2013) Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 12.3.2021 iz https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja