Dnevni arhiv: 7 septembra, 2020

PN1: Algoritmično razmišljanje

Učna ura izbirnega predmeta Računalništvo za učence druge triade, se nanaša na področje algoritmi oz. algoritmično razmišljanje. Operativni učni cilji učne ure: (učenci naj) razumejo pojem algoritem, znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,...

KV3: Scratch

Navodilo naloge: Izdelali bomo projekt, kjer bo deklica Jordyn zabila gol. Začni z ozadjem z golom, poišči še figuro Jordyn in figuro žoge. Figuri nastavi na levo stran igrišča, tako da bo Jordyn gledala...

Dostopnost