Aktivnost KV1: Opis PO in povezava z UN

Izbira tematskega sklopa

Kot tematski sklop sem si izbral urejanje besedil z programskim paketom Microsoft Office (oz. Office 365).

Umestitev v učni načrt

 • Splošni cilji predmeta:
  • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb
  • razvijajo komunikacijske zmožnosti
  • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega
  • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij
  • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)
  • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.
 • Operativni cilji predmeta (UBE):
  • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu
  • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz
  • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati
  • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati
  • z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo
  • shraniti izdelek na disk in ga natisniti
 • Specialno didaktična priporočila:
  • iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Pri tem se posvetujejo tudi z učitelji drugih predmetov in šolskim knjižničarjem.
  • Učenke in učenci spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij z računalniki
  • Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj učenkam in učencem odpira možnosti za uspešno in učinkovito uporabo računalnikov.
  • Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretična spoznanja. Pri tem učenci in učenke v skupinah z računalniki izdelajo različne izdelke. V tem smislu v prvem letu izdelajo in oblikujejo pisni dokument z vsebino po lastni izbiri (npr. kuharsko knjigo, zbirko pesmi itd.) in ga predstavijo sošolcem oziroma sošolkam, ki prejeto informacijo ovrednotijo.
 • Ocenjevanje:
  • Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. To ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka.
  • Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.
 • Katalog znanja:
  • Minimalno:
   • zagnati program v grafičnem okolju
   • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo
   • vriniti sliko v besedilo
   • v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz
   • shraniti izdelek na disk in ga natisniti
   • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati
   • izbrati ustrezen obravnavan računalniški program
  • Temeljno:
   • v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz
   • urediti sliko v besedilu
  • Zahtevnejše:
   • inovativno predstaviti informacijo z več podatki

Pregled paketa Office

Programski paket Office vključuje več programov: Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowePoint, OneNote, SharePoint, Teams in Yammer. Od različice Office 2013 je Microsoft ponudil Office 365, kot storitev v oblaku, na katero se uporabniki prijavijo. Za delavce v VIZ in učence je prijava brezplačna.
Zadnja različica Office 2019 je napisana za operacijski sistem Windows 10 in za macOS (Sierra in naprej) in obstaja v 102 jezikih.
Vsi programi v paketu Office so do uporabnika prijazni, saj se je z leti uporabniška izkušnja (UX) izboljšala, da te mere da so aplikacije postale zelo intuitivne in velikokrat uporabniku “priporočajo” z nasveti in avtomatičnim popravljanjem oblike in vsebine.
Zahtevnost programov v paketu Office je od začetka, preden se uporabnik navadi na uporabo aplikacije težja, ampak z malo prakse opazimo, da so ikone, meniji in drugi gradniki ustrezno izbrani in postavljeni v okolje, da se uporabnik hitro znajde. Izmed cele palete programov v paketu Office, je vsak namenjen specifičnim potrebam, zato moramo kot uporabniki vedeti kakšen program izbrati za določeno potrebo.

Microsoft Word

Vsebinski opis
Microsof Word je urejevalnik besedil, ki se je na trgu pojavil že leta 1990. Od takrat se vsake 2-4 leta pojavi nova različica, ki vedno preseneti z novostmi in novimi nadgraditvami.
Zadnje različice Word-a so uporabniku zelo intuitivne, pa čeprav imajo celo kopico gumbov in menijev, ampak so slednji lepo in organizirano urejeni, tako da z malce prakse lahko tudi otroci osvojijo osnovne funkcionalnosti Word-a.

Kaj programska oprema omogoča?
Microsoft Word omogoča enostavno urejanje in oblikovanje besedil. V dokumente laho vrivamo grafikone, slike, naredimo kazalo vsebine (in kazalo slik), oštevilčimo strani, nastavimo obrobe, naredimo naslovnico, uporabimo predefinirane stile, natisnemo dokument, itn. Dokumente lahko tudi hranimo kot PDF datoteke.
Program tudi omogoča kreiranje dokumentov iz podatkovne baze (z uporabo programa Excel), kar je lahko zelo uporabno, sploh v VIZ.
Skratka Word ponuja vse možnosti, da lahko učenci oblikujejo dokumente po želji (in njihovimi zmožnostmi), lahko delajo plakate, miselne vzorce, zbirke pesmi, knjige in druge dokumente.

Zahtevnost za uporabo
Za narediti en enostaven dokument ni potrebno pretirano poznati Word. Uporabnik se lahko sam znajde in je običajno dovolj da se nahaja v zavihku “osnovno”.
Če pa želi uporabnik narediti malo zahtevnejši dokument, je potrebno da pozna tudi druge ukaze in gumbe ki so na voljo. Kot sem že omenil so novejše različice uporabnikom prijazne in je mogoče osvojiti Word, tudi samo s tem da ga več uporabljamo.

Jezik uporabe
Slovenski jezik. Obstaja pa v 102 različnih jezikih, med katerimi so tudi italijanski, nemški, madžarski in hrvaški.

Primernost za ciljno publiko
Za učitelje in učence je program zelo primeren, saj je med uporabniki tudi zelo razširjen. Predvsem v ustanoveah javnega značaja.

Uporabne povezave za učitelje in učence
https://support.microsoft.com/sl-si/office (Office-ova uradna stran za pomoč v slovnščini)
https://support.microsoft.com/sl-si/word (Word-ova uradna stran za pomoč v slovnščini)
https://www.youtube.com/channel/UCc3pNIRzIZ8ynI38GO6H01Q (Uradni YouTube kanal z izobraževalnimi videi za Office 365)

Ideja za izdelek
Učencem damo za zaključno nalogo ob koncu šolskega leta za narediti dva izdelka. Prvi obvezni izdelek naj je poljubni dokument, na poljubno temo (lahko tudi seminarska iz npr. zgodovine). Lahko je to miselni vzorec, seminarska, esej, ipd. Ocenjevanje izdelka je ustno, tako da lahko preverimo osvojeno znanje učenca.
Kot drugi dokument (neobvezen, samo za tiste ki želijo dvigniti oceno), pa damo učencem za narediti priporočnik za uporabo Worda, ki naj vsebuje vsebinsko kazalo, kazalo slik, zaslonske slike (urejene v slikarju), kratka navodila s primeri uporabe, itn. Dokument je hkrati tudi dokument za ponovitev in utrditev znanja, ki so ga pridobili v miulem šolskem letu.

Viri

Krajnc, R. (2013) Neobvezni izbirni predmet: Računalništvo. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 30.8.2020: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf

Licenca

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

(Skupno 31 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost