PN3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Vadba za športno vzgojni karton in urejanje rezultatov

Aktivnost bi se izvedla v dveh šolskih urah pri predmetu Šport v povezavi z Računalništvom v 7. razredu osnovne šole.

Operativni učni cilji: 

Pri predmetu Šport bi izbrane vsebine učne ure pokrivale del sklopa razumevanje pomena gibanja in športa ter ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti ter telesnih značilnosti.

Učenci:

 • redno spremljajo svojo gibalno učinkovitost glede na biološki razvoj in primerjajo lastne gibalne ter funkcionalne sposobnosti in telesne značilnosti s povprečnimi populacijskimi vrednostmi vrstnikov;
 • izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti;
 • razumejo pomen športno vzgojnega kartona;
 • znajo našteti motorične sposobnosti;
 • razumejo kaj pomeni šport kot način življenja.

Izbrana učna ura vključuje tudi vsebine predmeta Računalništvo, in sicer urejanje besedil.

Učenci znajo v programu Excel:

 • izbrati in uporabiti ustrezen ukaz;
 • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati;
 • vnašati, kopirati in urejati podatke;
 • izdelati tabelo;
 • uporabljati osnovne funkcije za matematične izračune;
 • iz podatkov narisati grafikone in jih ustrezno označiti;
 • in učenci razumejo prednosti dela s podatki v oblaku.

Metode in oblike dela: frontalno in skupinsko delo, metoda razlage, metoda pisnih in grafičnih del, metoda dejavnosti

Potek učne ure: Zaradi vseh aktivnosti, ki sem jih vključila v učno uro, bi se ta morala izvajati v dveh šolskih urah. Učenci bi prvi del aktivnosti opravili v šolski telovadnici, drugi del pa v računalniški učilnici. Učitelj bi aktivnost začel s teoretičnim uvodom, ki bi vseboval vsebinsko podlago o športno vzgojnem kartonu. Seznanil bi jih s športom kot načinom življenja, s telesnimi značilnostmi in motoričnimi sposobnostmi, ki se merijo pri športno vzgojnem kartonu. Pri učni uri ne bi izvajali merjenja za dejanski športno vzgojni karton, ampak bi zanj zgolj vadili in preverjali rezultate. Učencem bi nato podal kratka navodila za izvajanje aktivnosti. Razdelil bi jih po skupinah, v katerih bi izvajali tri merjenja motoričnih sposobnosti: skok v daljino z mesta, tek na 60m in tek na 600m. Vsak v skupini bi posamezno vajo izvedel, ostali člani pa bi ga merili in si zapisovali rezultate. Rezultate bi nato učenci vnesli v Excelovo tabelo, ki bi bila deljena v oblačni storitvi Google Drive. Podatke bi učenci nato urejali, izračunavali povprečje, vsoto, maksimum in minimum ter izdelali grafikone (podrobna navodila so objavljena v datoteki spodaj). Ustrezna teoretična vsebina in konkretna navodila za aktivnost bi bila tudi deljena v Google Drivu. Učenci bi se po aktivnosti preizkusili še v znanju vsebin, ki so jih tekom učne ure prejeli in sicer s kvizom, izdelanim v Formative. Vloga učitelja pri učni uri bi bila mentorstvo in usmerjanje učencev, sprva pri merjenju motoričnih sposobnosti, nato pa v uporabi programa Excel. Ker so vsa potrebna navodila in datoteke deljene v oblačni storitvi Google Drive, lahko tako učitelj kot tudi učenci do njih dostopajo, prispevki posameznikov pa bi bili vidni že iz vnosa imen učencev. Učenci bi tako lahko primerjali svoje izdelke in rezultate z ostalimi skupinami.

Navodila za izvedbo aktivnosti: Teorija in navodila za aktivnost

Excelov dokument: Urejanje rezultatov

Povezava do kviza: Športno vzgojni karton in Excel

Viri:

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost