PROJEKTNA NALOGA 3: OBLIKOVANJE BESEDIL IN DELO S PODATKI, SODELOVANJE IN DELO V OBLAKU

Izbral sem si temo dela z podatki za vezavo MAT in UBE. Temo z medpredmetno povezavo bi izvajal v 9. razredu, saj šele takrat po učnem načrtu matematike obravnavamo aritmetično sredino, modus in mediano na konkretnih podatkih, ne glede na to, da pojem omenimo že v 7. razredu. To je tema, ki jo je z uporabo Excela najlažje realizirati, saj ima Excel vgrajene vse pomembne funkcije in nam tabelni način zapisa podatkov omogoča še preglednost.

Operativni cilji ure bi bili, da učenci:

• določijo aritmetično sredino,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) problemov,
• določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke,
• izračunajo sredino z žepnim računalom in s preglednico.

• izberejo ustrezen računalniški program in ga zaženejo v grafičnem operacijskem sistemu,
• predstaviti informacijo z več podatki,
• v programu izberejo in uporabijo ustrezen ukaz,
• shraniti izdelek na disk.

Učna ura:

Za realizacijo aktivnosti bomo uporabljali Excel iz paketa Office 365, ki ga ponuja šola, Google Drive za dostop do nalog in Kahoot ob koncu ure za preverjanje znanja. Uporabil bom metodo pogovora in razlage za uvodni del ure (frontalni način dela) in individualno obliko dela, ko učenci delajo naloge sami in potrebujejo pomoč pri delu.

Uro bi začeli z kratko obnovitvijo snovi in si še enkrat pogledali kako dobimo aritmetično sredino, modus in mediano. Po tem bi se lotili učenja uporabe Excela, če se z njim kdo še ni srečal – seveda osnovne funkcije ponovimo ne glede na to, ali jih učenci že vedo ali ne (spremljamo otroke, da ocenimo hitrost ponavljanja – če se otroci dolgočasijo pohitimo). Nato bi vsem učencem z povezavo do Google Drive knjižnice omogočili dostop do lista z nalogami (poskrbimo, da je ta narejena tako, da imajo možnost le nalaganja in spreminjanja svojih lastnih dokumentov in ne vseh). Učenci so lahko v parih ali pa posamično (odvisno od števila računalnikov) in si naložijo dokument z nalogami na računalnik. Pred reševanjem jim povemo, da morajo rešiti naloge tako z uporabo Excelovih preglednic kot tudi z računalom in zapišejo le rezultat zraven naloge. Če je vsak sam rešujejo naloge brez sodelovanja, če pa so v parih se učenca zmenita in vsak reši polovico nalog ali pa kar skupaj. Če se pojavijo kakršnakoli vprašanja jih pozivamo naj dvignejo roko in vprašajo. Po koncu reševanja rešene liste prenesejo na disk, jih shranijo in nato objavijo v enaki knjižnici Google Drive kot so jo dobili s pomočjo povezave na začetku. Ko vsi list objavijo za konec preverimo njihovo znanje še z kratkim Kahootom na tekmovalen način, da vidimo kako so učenci razumeli našo razlago in samo snov (lahko tudi uporabo Excela). Seveda nagradimo zmagovalca ali pa zmagovalni par Kahoota, kakor so bili razdeljeni za reševanje nalog. Povratno informacijo o reševanju nalog v Excelu dobijo preko enake povezave s komentarji zapisani v njihovi datoteki.

Viri:
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. (2002). Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Računalništvo. Pridobljeno 25. 6. 2020, s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/3-letni-lahko-krajsi/Racunalnistvo_izbirni.pdf
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. (2002). Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Računalništvo. Pridobljeno 25. 6. 2020, s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost