PROJEKTNA NALOGA 1: AGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE

Kot glavno temo šolske delavnice sem si izbral programsko okolje Rapid Router iz spletne strani Code For Life. Delavnica bi bila za otroke 6. razreda, saj zahteva vsaj minimalno znanje angleščine za razumevanje ukazov.

Operativni cilji katere želimo realizirati so, da udeleženci, v našem primeru učenci:
● razumejo pojem algoritem,
● znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
● znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo,
● algoritem predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku,
● sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.

Delavnica:

Za začetek delavnice bi otroke vprašali kako si pripravijo kosmiče za zajtrk. Pozivamo naj otroci dvigujejo roke, če želijo dodati korak. Z pisanjem postopka bi otroci videli, da je algoritem nek način zapisa postopka reševanja danega “problema” in ta postopek nato tudi definiramo kot algoritem. Sodelujoče pozivamo naj poskušajo predstaviti še kakšno drugo vsakdanje opravilo z takim načinom opisovanja. Nato bi otroke razdelili v pare in se lotili reševati nivoje Rapid Routerja. Brez dvoma bi reševanje prikazali kot nek način tekmovanja kdo reši več nivojev, saj na ta način dvignemo motivacijo učencev za reševanje. Prvi nivo igre bi prikazali na tabli, da otrokom pokažemo vse ukaze in kako zgleda te vrste diagram poteka in da vsi otroci vedo kaj delajo. Pozorni smo na otrokove reakcije in mimiko telesa ter obraza. Če kateri od otrok nima dovolj dobrega znanja angleščine za vsak slučaj na tablo napišemo kaj vsak od ukazov pravzaprav pomeni.

Za konec delavnice ohranimo enake pare in razdelimo delavne liste. Vsak otrok para dobi različen delavni list in ga mora rešiti po navodilu. Vsak od para dobi obe kopiji, ampak hkrati rešujeta različni kopiji. Po koncu reševanja si otroka v paru rešen delavni list zamenjata in poskusita priti do cilja po zapisanem programu partnerja. Seveda si med seboj lahko pomagata, je pa zaželeno, da rešuje vsak sam.

Viri:
● Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. (2013). Program osnovna šola – računalništvo – neobvezni izbirni predmet – Učni načrt. Pridobljeno 24. 6. 2020, s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf
● Vaja 4 v spletni učilnici

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost