PN3: Oblikovanje besedil in delo s podatki, sodelovanje in delo v oblaku

Medpredmetno povezane učne ure (MAT in UBE) na temo oblikovanje besedil in delom z podatki.

Umestitev: Medpredmetna povezava izbirnega predmeta računalništvo ter matematike (tema: Geometrija in merjenje) v 7. razredu osnovne šole.

Operativni učni cilji:

Učenci:

 • Opišejo trikotnik (označijo oglišča, stranice, kote)
 • Računajo obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev
 • Opišejo in poimenujejo štirikotnik ter ga označijo (oglišča, stranice, diagonalo)
 • Prepoznajo osno simetrične in središčno simetrične štirikotnika (enakokrak trapez, deltoid, paralelogram) ter opišejo njihove lastnosti
 • Izračunajo obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba in deltoida z uporabo obrazca

Učenci znajo:

 • Predstaviti informacijo z več podatki
 • Z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati
 • Z risarskim programom izdelati računalniško točkovano sliko in jo vriniti v besedilo
 • Z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti
 • Vnesti in oblikovati podatke v preglednico
 • Shraniti izdelek na disk in ga natisniti

Metode in oblike dela:

 • Učna metoda razlage, demonstracije
 • Frontalna učna oblika, delo v dvojicah, individualna oblika dela

Opis aktivnosti in nalog:

Učenci bi pred to aktivnostjo že spoznali vso potrebno znanje o likih, ki jih bomo obravnavali. Tako da bi ta aktivnost služila bolj ponavljanju kot pa usvajanju nove učne vsebine.

Na začetku ure bi se učenci razdelili v pare. Vsak par bi dobil svojo besedilno datoteko ter tabelo v katero bodo dopisovali svoje podatke (vsi enako, neizpolnjeno). Nato bi učiteljica učencem razložila, kako bo aktivnost potekala. In sicer, v razredu, se skriva 6 predmetov, ki so podobni že poznanim likom (krog, kvadrat, pravokotnik, deltoid, romb ter paralelogram. Učenci morajo te predmete poiskati. Na zadnji strani predmetov, so napisani podatki, katere morajo vnesti v tabelo in izračunati obseg in ploščino danega predmeta (lika). Poleg tega, morajo v besedilno datoteko napisati čim več lastnosti najdenega lika, osnovni formuli za obseg in ploščino ter s pomočjo programa Risar še narisati ter ga vriniti v besedilo. Tabela naj bo izpolnjena pregledno, besedilo v njej naj bo urejeno. Obe datoteki izpolnjujeta oba učenca, vsak na svojem računalniku. Ko sta datoteki v celoti izpolnjeni sta z aktivnostjo zaključila.

Učiteljica pred začetkom aktivnosti prikaže primer enega lika, ki ga ima vnaprej pripravljenega (tega lika učenci ne iščejo).

Za konec, bi preverili znanje (individualno) še s programom Kahoot. Preglednico in besedilo bi učenci shranili ter ju natisnili, ker bi bili odlični za pomoč pri nadaljnjem učenju.

Datoteki:

Orodja, aplikacije potrebni za realizacijo: Office 365 – Excel (za tabelo), Word (za lastnosti, formule), Risar (za skico lika), Kahoot (za preverjanje znanja).

Preverjanje znanja ob koncu ure: Kahoot

Viri:

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost