Algoritmično razmišljanje

V nadaljevanju je opisan primer učne ure, ki jo učitelj računalništva lahko izvede z učenci četrtega, petega in šestega razreda pri neobveznem izbirnem predmetu Računalništvo. Opisane aktivnosti so bolj primerne za začetne ure spoznavanja algoritmov, algoritmičnega mišljenja in programiranja.

Operativni učni cilji, ki jih bodo učenci osvojili pri tej učni uri:

  • s svojimi besedami razložijo pojem algoritem,
  • znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
  • algoritem predstavijo s pomočjo navodil v preprostem jeziku,
  • sestavijo svoj program,
  • spoznajo, da lahko obstaja več rešitev za isto nalogo,
  • sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.

Na začetku učne ure bi učitelj pripravil kratko aktivnost, da bi dobil pozornost učencev in jih motiviral. Ta aktivnost je sledeča: učitelj se postavi na naključno izbrano mesto v učilnici. Nato si izbere nek predmet v učilnici (npr. njegova miza, vrata, skrajni desni rob table, ura na steni, …), ki je dovolj oddaljen od njega. Učencem poda navodilo: »Vaša naloga je, da me pripeljete do izbranega predmeta. Pri tem upoštevajte, da razumem samo ukaze ”korak naprej”, ”korak nazaj”, ”obrat na mestu v levo za 90 stopinj” in ”obrat na mestu v desno za 90 stopinj”. Vašim navodilom bom sledil pod pogojem, da mi bo posamezen ukaz zapovedal samo en učenec na enkrat, torej, če boste govorili eden čez drugega, bom obstal na mestu.« Učitelj si seveda lahko izbere več predmetov in tako to aktivnost večkrat ponovi. Potem bi se vloge tudi zamenjale in bi se posamezni učenci postavili na položaj tistega, ki ga morajo ostali pripeljati do nekega predmeta. Učitelj lahko aktivnost tudi malo prilagodi, na primer doda pravilo, da je potrebno do nekega predmeta priti po najkrajši poti ali da je potrebno do nekega predmeta priti po več različnih poteh in podobno. S to aktivnostjo bi učitelj dosegel, da bi si učenci znali razložiti pojem algoritma na čisto vsakdanjem problemu. Prav tako je to dober uvod v aktivnost z aplikacijo Teci Marko/Sofija, saj se bodo učenci lažje postavili v vlogo Marka ali Sofije in si lažje predstavljali njuno pozicijo v igrici (npr. lažje si bodo v mislih predstavljali, v katero smer se mora Marko oz. Sofija obrniti na določenem koraku), saj so bili pri uvodni aktivnosti sami postavljeni v podoben položaj.

V osrednjem delu ure bi torej učenci spoznali aplikacijo Teci Marko/Sofija. Skupaj z učiteljem bi prišli do strani, ki je dostopna na povezavi https://runmarco.allcancode.com/. Aplikacija je dostopna v slovenskem jeziku, kar je velika prednost, saj tako noben učenec ne bo prikrajšan zaradi morebitnega slabšega znanja angleškega jezika. Prav tako pa je poleg slovenščine in angleščine na voljo še 25 drugih jezikov, kar je tudi zelo v redu, če imamo v skupini otroke drugih narodnosti.

Ko bi učenci izbrali lik (Marka ali Sofijo), bi kliknili na tisti sklop, kjer so na sliki 3 kamniti kipi, drevesa, dve gori in ptič; prikazano na sliki:

Skupaj bi naredili prvo nalogo tega sklopa, da bi učenci videli, kje najdejo razpoložljive ukaze, kako jih potegnejo na območje, kjer sestavljajo algoritem, kako izbrišejo nek ukaz ter kako se program požene. Potem pa bi učenci samostojno v svojem tempu morali narediti naloge 2 – 9. Učitelj bi bil v tem času ves čas na voljo učencem ob morebitnih nejasnostih.

Če bi kateri izmed učencev zelo hitro napredoval in rešil vseh 9 nalog, bi potem imel na razpolago, da reši naslednje naloge 10 – 14, kjer je zahtevana uporaba zank (glede na to, da so pri tem predmetu skupaj učenci 4., 5. in 6. razreda, bi se skoraj zagotovo zgodilo, da kdo že pozna zanke), ali pa, da reši prvih 5 nalog pri drugem sklopu, kjer so na sliki snežak, okrašeni novoletni smreki, darila (to bi verjetno reševali tisti, ki še ne poznajo zank); prikazano na sliki: Potem bi učenci dobili delovni list, s katerim bi svoje znanje še utrdili oziroma preverili, kako dobro so razumeli vsebino učne ure.

Viri:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. (2013). Program osnovna šola – računalništvo – neobvezni izbirni predmet – Učni načrt. Pridobljeno 28. 4. 2020, s Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf
  • Vaja 4 v spletni učilnici
(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost