Aktivnost KV1: Opis PO in povezava z UN

Opis programske opreme za izdelovanje PREDSTAVITVE

Izdelovanje predstavitev spada v učni sklop Multimedija (MME) učnega načrta za izbirni predmet računalništvo v 3. triadi osnovne šole.

Splošni cilji predmeta:

 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta (MME):

 • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo;
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske;
 • predstaviti informacijo z več mediji;
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije;
 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev;
 • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik.

Specialno didaktična priporočila:

Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Pri tem z njim iščejo, zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Učenke in učenci spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za uspešno in učinkovito iskanje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij z računalniki. Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj učenkam in učencem odpira možnosti za uspešno in učinkovito uporabo računalnikov.

V tretjem letu izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, s katero predstavijo drugim učencem in učenkam določeno informacijo iz okolja (npr. svojo družino, kaj počnejo v prostem času itd.). Izdelki oziroma program so srčica pouka računalništva, zato je temeljna naloga učitelja oziroma učiteljice, da omogoči vsakemu učencu in učenki dokončati izdelek, ki je primeren njihovi razvojni stopnji, predznanju in individualnim sposobnostim.  V tem smislu jih seznanja z različnimi možnostmi, ki jih odpira informacijska tehnologija, jim svetuje pri izbiri nalog, spremlja njihove aktivnosti in jih opozarja na odklone, jih motivira in vzpodbuja pri njihovem delu, si prizadeva za čim bolj uspešno in učinkovito udejanjanje njihovih idej in pobud in sproti analizira in ocenjuje njihova prizadevanja. Pri tem mora paziti, da učencem in učenkam ne vsiljuje lastnih zamisli in predlogov, ampak jih spodbuja k iskanju izvirnih rešitev.

Ocenjevanje:

Pri predmetih dobi učenka oziroma učenec najmanj eno ustno oceno in eno oceno izdelka. Pri ustnem ocenjevanju vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, uspešnost vrednotenja in zagovarjanja uporabljenih postopkov in samostojnost pri uporabi računalnika. To ocenjevanje izvedemo s pogovorom med izdelavo izdelka. Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.

Katalog znanja:

Minimalno znanje:

 • z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti;
 • urediti sliko v besedilu;
 • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik
 • našteti različne medije za predstavitev informacije

Temeljno znanje:

 • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta;
 • ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev;
 • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske
 • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije

Zahtevnejše znanje:

 • inovativno predstaviti informacijo z več podatki

Programska oprema za izdelavo predstavitev, primerna za opisani učni načrt je PowerPoint, Prezi, Google predstavitve in Canva.

Krajši opis programov oziroma aplikacij:

PREZI

 • OS: dostopno na spletu z registracijo, vendar zgolj osnovna uporaba, vse zahtevnejše so plačljive
 • Jezik uporabniškega vmesnika: angleščina
 • Prijaznost uporabniškega vmesnika: prijazen in strukturiran za uporabnika
 • Zahtevnost programa oz. aplikacije: program ni zahteven, v njem se je lahko znajti, za lažjo uporabo pa je potrebno le osnovno razumevanje angleškega jezika

GOOGLE PREDSTAVITVE

 • OS: prosto dostopno na spletu, potreben je račun v Googlu
 • Jezik uporabniškega vmesnika: slovenščina
 • Prijaznost uporabniškega vmesnika: uporaba je enostavna in prijazna, ikone so opremljene s sličicami in besednim opisom
 • Zahtevnost programa oz. aplikacije: zaradi prijaznosti programa je uporaba nezahtevna in primerna za začetnike

CANVA

 • OS: dostopno na spletni strani kot tudi v obliki mobilne aplikacije za iOS in Android, potrebna je registracija
 • Jezik uporabniškega vmesnika: slovenščina
 • Prijaznost uporabniškega vmesnika: uporabniku prijazen, elementi so veliko bolj dodelani od ostalih programov; pripomočki – ozadja, besedilo in simboli so zelo specifični, kreirani zaprto (ni velike možnosti uporabnikove kreativnosti)
 • Zahtevnost programa oz. aplikacije: program ni zahteven, vsi elementi so označeni s sličicami in besedilnim opisom, zato je primeren za nezahtevne uporabnike, začetnike

Podrobnejši opis programa:

POWERPOINT

Vsebinski opis: Program PowerPoint zahteva operacijski sistem Windows in je v slovenskem jeziku. Prav tako pa je dostopen uporabnikom aplikacijske storitve Office 365. Program omogoča izdelovanje predstavitev z oblikovanjem prosojnic, ki so lahko opremljene s poljubnim ozadjem, besedilom, slikami, grafi in omogoča predstavitev s prezentacijo, ki vsebuje različne animacije in razgibane prehode. Uporabniku je PowerPoint zelo prijazen, saj je za vsak ukaz pripadajoča ikona, ki je opremljena s sličico in besednim opisom. Uporaba ni zahtevna in zanjo ni potrebno zahtevnejše znanje. Primeren je za nevešče uporabnike, ki si želijo izdelati predstavitev, tako otroke kot tudi odrasle. Otroci bi ga znali uporabljati že v 2. triadi, z 9, 10 letom starosti.

Uporabne povezave za uporabo: 

Ideja za izdelek učencev: Učenci pri uri računalništva izdelajo predstavitev v programu PowerPoint na temo Moj hobi. Vsebinske zahteve: opis hobija, kdaj in kje ga učenec obiskuje, morebitni potrebni pripomočki in razlogi za izbran hobi. V predstavitev vključijo najmanj 5 prosojnic z ustreznim ozadjem, naslovi in besedilom pod njimi. Na vsaki prosojnici naj bo slika iz lastne galerije ali poiskana na internetu, vsako naj ustrezno oblikujejo. Med prehajanjem prosojnic naj vključijo raznolike animacije, prav tako tudi za prikazovanje naslovov, slik in besedila.

 

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost