Refleksivno razmišljanje o oblikovanju besedil in delu s podatki

Učni načrt za Računalništvo v okviru teme oblikovanja besedil in dela s podatki pokriva:

 • predstavitev informacij z več podatki,
 • izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu,
 • v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,
 • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati,
 • poznavanje različnih načinov zapisa podatkov,
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati,
 • z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti,
 • vnašanje in oblikovanje podatkov v preglednico,
 • predstavitev informacij z različnimi mediji,
 • izdelava preproste računalniške predstavitve informacije,
 • izbrati ustrezni grafikon za predstavitev izbranih podatkov in ga vriniti v besedilo,
 • uporabljanje različnih slikovnih, zvočnih in drugih podatkov iz omrežja internet in vključevanje teh podatkov v svoje predstavitve.

Medpredmetne povezave, ki jih je smiselno uvesti (3 konkretni primeri):

 • Oblikovanje besedil: slovenščina in angleški jezik. Tukaj bi učenci dobili neko besedilo, ki je zapisano v slovenščini, in bi ga ustrezno oblikovali z urejevalnikom besedil (morda bi besedilo vsebovalo tudi kakšne tiskarske napake, ki bi jih morali učenci popraviti – to je z urejevalnikom besedil lahko narediti, saj že sam podčrta besede, ki jih ni v slovarju, če le imamo nastavljen pravilni jezik). Nato pa bi besedilo prevedli in imeli na drugem listu prevod (torej bi znali uporabiti prelom strani – in ne pritiskali tolikokrat tipko enter, da pridemo na novo stran).
 • Delo s podatki: matematika. Tukaj bi učenci dobili na listu napisane ocene hipotetičnega razreda in bi jih morali vnesti v preglednico in jih urediti. Imeli bi tudi zapisano kolikšen delež končne ocene predstavlja pisna ocena in koliko je ustna – določiti bi morali končno oceno vsakega učenca in povprečje celotnega razreda. Lahko bi izbrali še ustrezen graf in ponazorili kolikšen odstotek je bilo določenih končnih ocen (torej kolikšen odstotek učencev je imelo končno oceno 5, kolikšen odstotek učencev je imelo končno oceno 4 …).
 • Delo s podatki: športna vzgoja. Na podoben način, kot pri prejšnjemu primeru, bi lahko tukaj imeli rezultate vsakoletnega spomladanskega testiranja, ki se izvede pri pouku športne vzgoje. Te rezultate bi smiselno uvrstili v preglednico in primerjali učence med seboj ali pa bi primerjali oddelek A in oddelek B med seboj.

Aktualizacija in doprinos za učence:

Temo bi lahko aktualizirali z uporabo Office 365, saj omogoča lažjo komunikacijo med učenci ali pa med učenci in učiteljem, saj so vsebine vidne vsem in vsak lahko izbrano vsebino še dopolni. Vemo pa, da nekatere osnovne šole ne ponujajo možnosti dostopa do Office 365, zato bi bil za aktualizacijo primeren tudi Dropbox. Je zelo preprost in primeren za delo po skupinah, saj omogoča deljenje in shranjevanje v oblaku. Učenci bi se na tak način naučili uporabljati različne storitve na drugačen način, lahko bi sodelovali med seboj preko interneta, da bi na primer hitreje izdelali skupno predstavitev. Prav tako bi si lahko učitelji s tem olajšali delo, ko bi objavili nekatere domače naloge v oblaku, saj bi imeli takojšnji pregled nad številom oddanih nalog. Dobra lastnost oblačnih storitev je tudi, da so vse datoteke shranjene na enem mestu.

Znanja, ki jih učenci potrebujejo:

Znanja, ki jih učenci tukaj potrebujejo so zagotovo poznavanje in pravilna uporaba programov za pisanje in urejanje besedil (na primer Word), podatkov (Excel) in predstavitev (PowerPoint) – v primeru, da učenci ne poznajo osnov, jim moramo razložiti namen uporabe, šele nato jim lahko zastavimo nalogo na tem področju. Vse to je izredno pomembno, saj bodo vse naštete programe pogosto srečevali že v času šolanja prav tako pa tudi na delovnem mestu oziroma na splošno v vsakdanjem življenju. Vidno bo kakšna je njihova računalniška pismenost in kako dobro uporabljajo osnovna orodja računalnika, zato je pomembno, da jih učitelji podučijo o tem kaj jim posamezen program nudi in čemu je namenjen. Prav tako pa je pomembno, da učenci znajo uporabljati brskalnik in oblačne storitve, saj imajo ogromno pozitivnih lastnosti in lahko marsikdaj koristijo, ker pa jih po mojem mnenju ne poznajo dovolj, bi bilo potrebno, da jih učitelji seznanijo z njimi.

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Komentarji: 1

 1. Avatar Zalenka's pravi:

  Anja, dobro ste razmišljali na konkretni ravni, kako bi za učence načrtovali naloge, ki bi bile zanje zanimive in hkrati bi se naučili nekaj procesnih znanj rabe tehnologije. Na primer za učence je zanimivo tudi oblikovanje slike iz črk, številk, barvanja, tabulatorji …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost