Algoritmično razmišljanje (PN1)

Pripravljena aktivnost se nanaša na področje algoritmi iz učnega načrta za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.

Operativni cilji:

  • razumejo pojem algoritem,
  • znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov,
  • znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo,
  • algoritem predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v preprostem jeziku,
  • sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug.

 

Aktivnosti za usvajanje učnih ciljev ter postopek izvedbe aktivnosti.

  1. Najprej bi začeli z zabavno – poučnim primerom. Učenci naj se razdelijo v pare. Eden od učencev bo »ukazoval« drugemu, drugi pa bo delal to, kar mu bo sošolec/-ka rekel/-a. Uporablja lahko ukaze naprej, nazaj, na levo ter na desno. V primeru ukaza naprej oz. nazaj, stopi učenec en korak naprej oz. nazaj. V primeru ukaza na levo oz. na desno se učenec na mestu obrne v levo oz. v desno. Igra je preprosta. Učenci morajo izpred učilnice po hodniku priti do jedilnice. Za nazaj (od jedilnice do učilnice) si učenca vlogi zamenjata.
  2. Pri drugi aktivnosti, učitelj učencem razdeli učne liste. Učenci učni list rešujejo sami ali v paru. V primeru, da česa ne razumejo jim učitelj ponudi dodatno razlago. Učitelj ves čas kroži po razredu in nadzoruje izpolnjevanje delovnega lista.
  3. Ko učenec konča delovni list, se lahko loti igranja igrice Light-Bot. Učenec začne s sklopom osnov. Tega mora rešiti v celoti. V primeru, da mu ostane še kaj časa, se loti še postopkov. V primeru, da učenec ne razume navodil ali pa mu kaj drugega ni razumljivo, mu učitelj nudi dodatna pojasnila, razlago.

 

Učni list: projektna naloga 1 – učni list

Viri:

Krajnc, R. (2013). Program osnovna šola: računalništvo. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno dne 28.4.2020 s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/izbirni/Neobvezni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf .

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja