Aktivnost KV4: Multimedija in ROID

Delo je objavljeno pod licenco “No rights reserved”, saj gre le za plakat in dopuščam neomejeno distribucijo in spreminjanje vsakomur, ki to želi.

Poklic ROID-a je zadolžen za opravljanje dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. Osnovna in glavna naloga ROID-a je seznanjanje in usposabljanje učencev z uporabo računalnikov in določene programske opreme. Računalnikar prav tako sodeluje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri predmetih, ki zahtevajo veščo uporabo računalnika in je izvajalci predmeta ne premorejo. V tem primeru se računalnikar skupaj z učiteljem pripravlja na uro in se med njo izmenjujeta.

Naloge v zvezi z multimedijo so:

o namešča programsko opremo;
o skrbi za ustrezno število licenc;
o skupaj z vodstvom šole izbira novo programsko opremo (npr. iz Kataloga programske
opreme za izobraževanje);
o skrbi za programsko opremo na šoli in ima evidenco le te;
o skrbi za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli;
o skrbi za delovanje računalniške programske opreme (organizacija);
o skrbi za antivirusno zaščito v šolskem omrežju;
o skrbi za organizacijo dela v spletnih učilnicah in lokalnem omrežju,
o učitelj računalnikar skrbi za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme,
(organizacija) in dodatne IKT opreme (video kamere, fotaparati, LCD projektorji,
video konferenčna oprema, interaktivne table, omrežni tiskalniki, naprave za
neprekinjeno napajenje z el. energijo za potrebe računalnikov…)
o skrbi za nabavo potrošnega materiala za potrebe IKT (CD/DVD mediji, barve za
tiskalnike, USB ključi…),
o vodstvu šole svetuje nabavo nove strojne opreme in sodeluje pri pripravi na natečaje za
nabavo programske in strojne opreme,
o skrbi za ažurno shemo omrežja (načini povezav, popisi in opisi računalnikov,
usmerjevalnikov, preklopnikov, IP nasolvov…);
o skrbi za evidence uporabnikov za potrebe ARNES-a in skupinska podaljšanja
uporabniških imen;
o skrbi za varnost podatkov na strežnikih in arhiviranje podatkov na strežnikih;
o v sodelovanju z ravnateljem organizira delo pri objavi spletnih strani šole (je
administrator šolskega portala in dodeljuje pravice upravljalcem na spletni strani);
o sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev in dodeljuje pravice notranjim uporabnikom
(LOPOLIS, LOGOS, portal MŠŠ…).

Predpostavil bom, da ima dobro znanje iz računalništva, ker opravlja ta poklic. Poleg osnovnega računalniškega znanja mora ROID poznati tudi trenutno stanje cen posameznih delov računalnika in programske opreme na trgu, pa če je ta zaželena za šole ali ne. Poznati jih mora zato, da lahko šoli prinese čim manj izgube pri nabavi nove opreme, saj brez znanja lahko kupujemo preveč šibke ali pa preveč močne računalnike. Znati mora tudi pomagati učiteljem in učencem usvojiti znanje o uporabi računalnikov – pedagoška podlaga do neke mere.

Po mojem mnenju ROID opravlja eno od najpomembnejših del, saj v trenutnem času manjša prepad med starejšimi generacijami in mlajšimi v smislu uporabe računalnika in programske opreme. Ta poklic bo s časom vedno bolj pomemben glede na to, da se tehnološko hitro razvijamo. Prav tako bomo vedno potrebovali nekoga, ki se spozna na računalnike in cene komponent, da lahko efektivno in najceneje dobimo potrebno opremo za učinkovito poučevanje.

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Komentarji: 1

  1. Avatar Zalenka's pravi:

    Adrijan, dobro opravljeno delo.
    Alenka Žerovnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost