SLOVAŠKI KURIKULUM IN PRIMERJAVA S SLOVENSKIM

 •  UMESTITEV IN NAMEN PREDMETA RAČUNALNIŠTVO

  Razmere na Slovaškem se razlikujejo od večine držav. Slovaški nacionalni kurikulum (2011) kodificira naslednje temeljne učne predmete, ki so vključeni v informatiko (od leta 2015 pa sta oba predmeta poenotena kot Informatika): »Informaticka vychova« ali Osnovna informatika v angleščini od 2. do 4. leta (učenci od 7 do 10 let), celotno osnovno izobraževanje pa od 1. do 4. leta (to so učenci, stari od 6 do 10 let). »Informatika«, ki se prevaja kot informatika, v šolskih letih od 5 do 11 let (učenci predmetne stopnje in srednješolskih šol). Za vsakega od teh predmetov namenijo eno uro tedensko, izvaja se v računalniškem laboratoriju (računalniški učilnici). Informatika je zasnovana za vsakega učenca, ne glede na to, v katero smer bo usmerjen njegov bodoči poklic, ne glede na stopnjo izobrazbe, ki jo želi doseči. Učitelje že več let sistematično pripravljajo za poučevanje. Na Slovaškem obstaja intenzivna pobuda za zgodnje vključevanje digitalne tehnologije tudi v predšolsko izobraževanje. Preko projekta, ki ga financira EU se učitelji in izobraževalni centri (vrtci) usposabljajo za ustrezno uporabo digitalne tehnologije s svojimi otroki (Bee-bot). Informatika je bila kot ločen obvezen predmet vzpostavljena že pred mnogimi leti.

  Na Slovaškem verjamejo, da se podpora razvoju računalniškega razmišljanja lahko produktivno začne pri petih ali šestih letih z vodenjem dobro premišljenih uvodnih korakov, ki vodijo v tisto, kar imenujemo osnovna informatika. Njihovi prvi koraki se začnejo z neposredno manipulacijo s predmeti brez potrebe po predstavitvi procesa, ki je vključen v njihovo manipulacijo. Čeprav te dejavnosti morda na prvi pogled ne spominjajo na računalniško razmišljanje, verjamejo, da so dobre priprave na razvoj višjih kognitivnih veščin. Z vključevanjem programiranja pri 11 letih bi učenci izgubili izjemne priložnosti za raziskovanje, ustvarjanje, grajenje matematičnih konceptov, razvijanje sposobnosti kot so sodelovanje, komuniciranje,…

 • VSEBINE

  V vseh šolskih letih je pet glavnih tem informatike, ki zajemajo osnovno digitalno pismenost, znanje uporabnikov IKT, programiranje in temeljni koncepti informatike, strojne opreme in drugih konceptov, povezanih z digitalno tehnologijo, digitalne varnosti in drugih konceptov, povezanih z informacijsko družbo. V različnih šolskih letih se teme poučujejo drugače. Kot za primer je pomembno kaj ve učenec ob zaključenem 6. razredu, in kaj ob zaključenem 8. razredu.

  Predstavitve in orodja; za delo: z grafiko, z besedilom, s predstavitvami, s tabelami, ter informacije in strukture.
  Komuniciranje in sodelovanje; delo s spletno stranjo, spletno iskanje, delo s komunikacijskimi orodji.
  Algoritmično reševanje problemov; analiza problemov, jezik pisanja, z zaporedjem ukazov, uporaba ciklov, interpretacija pisanja rešitev, iskanje ter popravljanje napak.
  Programska in strojna oprema; delo z datotekami in mapami, delovanje operacijskega sistema, računalnik in zunanje naprave, delo v računalniškem omrežju in na internetu, delo proti virusom in vohunjenju.
  Informacijska družba; digitalna tehnologija v družbi, zakonitost uporabe programske opreme.

  Programiranje na višji ravni je večinoma v okoljih Delphija (katerega podlaga je objektni Pascal) in Lazarja postopno pa več šol prehaja na Python. Na nižjih srednjih šolah sta najbolj razširjena programska jezika Imagine Logo in Scratch. V osnovnih šolah pa sta najbolj razširjena okolja Thomas klovn, EasyLogo in drugi.

 • RAZLIKE, OBVEZNOST SLOVAŠKEGA IN SLOVENSKEGA KURIKULUMA

  Na Slovaškem v zadnjih letih številni vzgojitelji, politiki, znanstveniki zahtevajo integracijo računalniškega razmišljanja v primarno izobraževanje vseh učencev. Ker menijo, da se premalo mladih (predvsem zelo malo žensk) odloči za nadeljevanje kariere na področju računalništva. Nekateri menijo, da je računalniško razmišljanje enako pomembno kot pismenost in matematično razmišljanje. Od leta 2008 je informatika obvezni predmet v osnovnih šolah na slovaškem.
  Na Slovaškem učenci pričnejo z računalništvom oziroma informatiko že v drugem razredu osnovne šole, medtem ko imajo slovenski otroci možnost izbire računalništva šele v četrtem razredu osnovne šole. Na Slovaškem je informatika obvezni predmet, medtem ko je v Sloveniji od četrtega do šestega razreda (druga trijada) neobvezni izbirni predmet, kar pomeni da je odvisno od posamezne osnovne šole ali ga bo izvajala ali ne, in izbira je poljubna. Tudi v nadeljevanju slovenskega šolanja ne pridemo do obveznosti predmeta računalništva, saj je od sedmega do devetega razreda (tretja trijada) le izbirni predmet. Kar pomeni, da ga mora vsaka šola ponuditi, a vseeno ima vsak posamezen učenec možnost izbire.
  Po mojem mnenju ni velike razlike med samima kurikuluma, saj se oba osredotočata na urejanje besedil, slik, mogoče edino pri slovenskem ni toliko poudarka na animaciji. Tudi oblikovanje spletnih strani, delo z datotekami, delo s tabelami je prisotno v obeh kurikulih. Verjetno pa je velika razlika v tem, da je na Slovaškem vsaka snov veliko bolj poglobljena in utrjena, saj jo izvajajo v večjem časovnem razponu kot v Sloveniji.

 • SPREMEMBE

  Definitivno bi spremenila to, da se lahko učenci odločijo za računalništvo v nižjem razredu, ter da bi bil ta predmet obvezen, saj se mi zdi da pomaga pri otrokovem razvoju, prav tako pa se dan danes skoraj vsi otroci že zelo zgodaj srečajo z digitalno tehnologijo, torej to za njih ne bi bilo nič pretirano novega, le hitreje in lažje bi razumeli vso povezavo med ukazi, prikazom, delovanjem… V prihodnosti pa bo digitalne tehnologije vse več in več, torej če računalništvo v slovenskem šolstvu ostane umeščeno kot je sedaj, bodo učenci prikrajšani za to znanje, oziroma bodo primorani, da se to naučijo doma, že sedaj smo priča temu, da namesto nekega učenca naredi domačo nalogo kar njegov oče ali mama, saj je z napredkom tehnologije prišlo do tega da so “plakati” zastareli in zato se delajo predstavitve v zato namenjenih programih. Ker pa učenci v tretjem razredu teh programov še ne znajo uporabljati oziroma se v šoli še niso srečali s tem, jim enostavno nalogo naredi neka druga oseba ali pa mogoče za učenčevo dobro ta oseba le izobrazi učenca v tej smeri, da bo sam znal uporabljati določen program.

 

slovaški-kurikulum

viri:        http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf,
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Racunalnistvo_izbirni.pdf,
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_informatika_gimn.pdf,

https://www.minedu.sk/data/att/7510.pdf?fbclid=IwAR0_8irm6KQex-hMuwK6TlvHcqbjXTkRogvkF-rgNUfN3ezrS1_bkV3tzQ0,
Slovaska_CS_kurikulum_PPT.pptx (Informatics in Primary School Principles and experience),
Slovaška_Programming in Slovak Primary Schools.pdf,
Slovaska-ProgrammingatSchool.pdf

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost