Predstavitev – opis PO in povezava z UN

Splošni cilji predmeta:

 • Pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspe[no uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb.
 • Oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega.
 •  Razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij.
 • Bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

Operativni cilji predmeta:

 • Spada v MME – multimedijo.
 • Našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo.
 • Razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske.
 • Predstaviti informacijo z več mediji.
 • Izdelati preprosto računalniško predstavitev informacij.
 • Uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev.
 • Opisati področja, kjer so uporabljali računalnik.

Specialno didaktična priporočila:

V tretjem letu izdelajo preprosto multimedijsko predstavitev, s katero predstavijo drugim učencem in učenkam določeno informacijo iz okolja (npr. svojo družino, kaj počnejo v prostem času itd.).

Ocenjevanje:

Pri ocenjevanju izdelka vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, kakovost izvedene predstavitve izdelka, nazornost kodiranja podatkov, kakovost izvedene predstavitve in učinkovitost uporabe informacijskih tehnologij. Pri tem ocenjujemo, kako učenec oziroma učenka obdeluje in kodira podatke z računalnikom, pripravi in izvede predstavitev izbrane informacije, vrednoti uporabljene podatke in razlaga dobljene rezultate, zagovarja predlagane rešitve in tolmači uporabljene postopke.

Katalog znanja:

 • Minimalno znanje: našteti različne medije za predstavitev informacije.
 • Temeljno znanje: ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev, izdelati preprosto računalniško predstavitev informacij.
 • Zahtevnejše znanje: primerja dva programa za izdelovanje predstavitev in ju kritično ovrednoti.

Programi za izdelavo predstavitev:

 • Power Point (program):

  • Lastnosti glede na OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1.
  • Jezik vmesnika: slovenščina.
  • Prijaznost: zelo prijazen program za uporabo, do vseh funkcij možno hitro odstopati.
  • Zahtevnost: ni zahteven, uporabniki se ga hitro navadijo.
 • Prezi (na spletu):

  • Jezik vmesnika: angleščina.
  • Prijaznost: prijazen za uporabo, uporabnik lahko brez težav najde, kar išče. Edina slabost Prezi-ja je morda ta, da se mora uporabnik registrirati, če želi uporabljati program.
  • Zahtevnost: zahtevnejši od Power Point-a, med drugim tudi zato, ker je v angleščini.
 • Open Office Impress (program):

  • Lastnosti glede na OS:  Windows (XP, 2003, Vista, 7, 8, 10), GNU/Linux (x86 in x86-64, RPM and DEB based Linux distributions), Mac OS X (x86-64).
  • Jezik vmesnika: slovenščina.
  • Prijaznost: vse funkcije lahko dostopne, uporabnik lahko brez težav najde iskani ukaz. V nekaterih primerih morda Open Office ni tako prijazen v ponudbi sodobnejših animacij, oblik predstavitve, saj se od leta 2013 ne razvija več.
  • Zahtevnost: preprost za uporabo.
 • Google Slides (na spletu):

  • Jezik vmesnika: angleščina.
  • Prijaznost: meni se mi ne zdi tako prijazen, ker so ikone premajhne, slabši pregled nad vsemi možnostmi, ki jih ponuja.
  • Zahtevnost: bolj zahteven za uporabo, zaradi slabše preglednosti in dostopnosti v angleškem jeziku.

 

Open Office Impress

Vsebinski opis: Open Office Impress je orodje, ki nam omogoča brezplačno ustvarjanje predstavitev. Z njim lahko oblikujemo diapozitive na način, da vanje vnašamo besedilo, slike, spletne povezave, videoposnetke… Vse vsebine pa lahko tudi animiramo.

Kaj programska oprema omogoča: Programska oprema nam omogoča, da oblikujemo diapozitive. Določamo jim lahko barvo, ozadje in animiranost. Vanje vnašamo besedila različnih oblik, barv in velikosti. Vnesemo lahko tudi slike, spletne povezave, videoposnetke, zvočne posnetke, grafe in simbole. Vsa vnesena besedila in datoteke lahko dodatno animiramo in določimo čas posamezne animacije.

Zahtevnost uporabe: Program ni zahteven za uporabo, še posebej, če ima posameznik predznanje iz oblikovanja besedil, saj je kar nekaj funkcij podobnih. Poleg tega je večina funkcij  simbolno prikazana npr. funkcija za izdelavo grafov je prikazana s strukturnim krogom, kar še poenostavi način uporabe.

Jezik uporabe: Slovenščina.

Ciljna skupina: Otroci od desetega leta dalje, mladostniki in odrasle osebe.

Primernost za ciljno publiko: Program je primeren za ciljno skupino iz več pogledov. Eden od teh je zagotovo brezplačen način uporabe, kar celotni skupini omogoča oblikovanje predstavitev. Seveda pa je Open Office Impress primeren tudi zaradi enostavnega načina uporabe in dostopnosti v slovenskem jeziku. Program uporabnikom ponuja prijazno okolje, v katerem lahko oseba brez težav dostopa do posameznih funkcij. Prednost  je, da je program pregleden in sistematično zasnovan ter da se pri različnih rezultatih pojavi isto poimenovanje funkcij npr. prilepi sliko, prilepi besedilo…, kar uporabniku omogoča lažjo uporabo.

Uporabne povezave za učitelje in učence za učenje pri uporabi izbrane PO

Ideja izdelka: Otroci oblikujejo predstavitev na temo Moja najljubša žival. V izdelku oblikujejo naslov in podnaslove. Vanj vnesejo ključne besede, ki jih oblikujejo po barvi, velikosti. Dodajo tudi slike in posnetke ter pri tem upoštevajo licence. V predstavitev lahko vnesejo tudi povezavo do opisa vrste, katere je njegova žival.

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost