Kategorija: Kurikulumi

IZRAELSKI KURIKULUM

V sklopu predavanj smo si ogledali kurikulume različnih držav, ki izvajajo pouk računalništva. Sama sem si podrobneje pogledala kuriklum Izraela. Pripravila sem krajšo predstavitev na temo izraelskega kurikuluma in primerjave le tega s slovenskim....

Refleksija na računalništvo v Sloveniji

OSNOVNOŠOLSKO RAČUNALNIŠTVO? Računalništvo je v slovenskih osnovnih šolah v primerjavi z drugimi državami precej nerazvito oz. zaostalo. Otroci se z računalniškim predmetom srečajo šele v 4. razredu in še to, če je dovolj zainteresiranih,...

Računalništvo v Sloveniji

Moje osebno prepičanje oziroma mnenje o položaju predmeta računalništva v osnovni šoli. Zdi se mi narobe že samo to da ni obvezni predmet, ampak je tudi celo neobvezni izbirni predmet v drugi triadi in...