Kategorija: Aktivnosti kliničnih vaj

SCRATCH IN ALTERNATIVE

ANIMACIJA V SCRATCHU Naloga: V Scratchu naredi animacijo. Pomagaj si s konceptno kartico. Ciljna publika: Učenci 4. razreda osnovne šole (starost, 9 let). Pripomočki: Računalnik z internetom. Predznanja: Kako se prižge računalnik, internet in...

Rastrska grafika

SPLOŠNI CILJI: razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov) oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje...

Animacija

Umestitev animacije v učni načrt glede na njegove sestavine Animacija je hitro menjavanje slik s katerimi lahko ustvarimo animirani film(3D,2D). Animacijo lahko učencem predstavimo glede na učni načrt oziroma na opredelitev predmeta pri izbirnemu...