Kategorija: Aktivnosti kliničnih vaj

KV4: MULTIMEDIJA IN ROID

Letak by METAM is licensed under CC BY 4.0 . ROID je strokovnjak za računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s pomočjo računalniške tehnologije, nosilec in načrtovalec uporabe IKT v šoli. ROID je ključna oseba,...

8. AK: E-ŠOLSTVO

Testirala sem e-Asistent in Lo.Polis. V e-Asistentu sem si ogledala module eDnevnik, eRedovalnica in letna priprava, v Lo.Polisu pa module Dnevnik, Redovalnica, oddelek in načtovanje dela. Preizkusila sem ročno vpisati učno uro in ustvariti...

KV8: E-ŠOLSTVO

Testirala sem Lo.Polis in e-Asistent. V Lo.Polisu sem testirala modul Dnevnik, Redovalnica, Oddelek in Načrtovanje dela. V eAsistentu sem sem pa testirala module eDnevnik, eRedovalnica in Letna priprava. Namen modulov V eAsistentu in Lo.Polisu...

KV4: MULTIMEDIJA IN ROID

ROID je vzdrževalec strojne in programske opreme ter administrator računalniškega omrežja. Pozna vse naprave in programsko opremo. Učiteljem pomaga, če česa ne znajo ali pa če pride do kakšnih napak. Torej pozna delovanje računalnikov,...